Kredyty Frankowe: Ingerencja w treść zawartych umów to zagrożenie prawne, ekonomiczne i etyczne

Kredyty Frankowe: Ingerencja w treść zawartych umów to zagrożenie prawne, ekonomiczne i etyczne
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z prof. dr. hab. Krzysztofem Kalickim, prezesem zarządu Deutsche Banku Polska, rozmawiał Karol Mórawski.

W ostatnim czasie pojawiły się informacje o możliwości ponownego podjęcia prac nad zmianami w przepisach dotyczących tzw. frankowiczów. Jakiego rodzaju propozycje w tym obszarze są procedowane przez parlament?

– W chwili obecnej w Sejmie znajdują się cztery projekty ustaw, które w zamyśle ich autorów mają na celu wsparcie kredytobiorców walutowych. Wśród nich znajdują się dwa przedłożenia poselskie klubów Platformy Obywatelskiej oraz Kukiz’15, obydwa zakładające przewalutowanie kredytów, oraz dwie inicjatywy prezydenckie. Pierwsza z nich określa zasady zwrotu pobranych przez banki spreadów, druga przewiduje dokonanie korekt w ustawie o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. W tym drugim projekcie zaproponowano zmiany zasad działania obecnie istniejącego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w kierunku poszerzenia możliwości uzyskania pomocy oraz umożliwienie dokonania przez klientów konwersji kredytu w ramach tzw. Funduszu Restrukturyzacyjnego.

Jak sektor bankowy odnosi się do propozycji zawartych w projektach poselskich i prezydenckich?

– Banki co do zasady nie zgadzają się z ustawową ingerencją w treść umowy zawartej z klientem, a każda z propozycji ustawowych taką zakłada. Banki uwzględniały i uwzględniają szczególną sytuację kredytobiorców, którzy znaleźli się trudnej sytuacji życiowej, jakiej – z racji długości zobowiązania wynikającego z kredytu mieszkaniowego – nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy. Z tego względu zostały stworzone mechanizmy pomocowe wypracowane w ramach Związku Banków Polskich. Dlatego ewentualne rozszerzenie dostępu do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zasługuje na rozważenie, z tym zastrzeżeniem jednak, iż utrzymywanie takiej pomocy powinno być ograniczone w czasie oraz co do wysokości kontrybucji. Powinno być to rozwiązanie wyjątkowe i tymczasowe, albowiem tworzenie mechanizmu pomocowego (tj. dopłacania do zaciągniętych kredytów) wyłącznie dla kredytobiorców kredytów mieszkaniowych jest w istocie nieuzasadnionym wykroczeniem poza normy prawne dostępne dla wszystkich innych dłużników. Natomiast zdecydowanie złym pomysłem jest stworzenie ustawowego mechanizmu konwersji na złote kredytu walutowego z wykorzystaniem Funduszu Restrukturyzacyjnego.

Które spośród postulowanych rozwiązań mogłyby generować szczególne ryzyka dla stabilności polskiego systemu finansowego?

– Największym zagrożeniem byłaby bez wątpienia wszelka próba ingerencji w stosunki cywilnoprawne pomiędzy bankiem a klientem, zakładająca odgórną zmianę warunków umowy zawartej pomiędzy dwoma podmiotami oraz przerzucenie kosztów tych zmian na banki. Wszelkiego rodzaju ingerencja w koszty kredytu, w decyzje dotyczące wyboru waluty przez kredytobiorców, jak również jakakolwiek forma obligatoryjnej konwersji długu spowoduje daleko idące skutki finansowe. Koszty niektórych pomysłów szacowane były na kilkadziesiąt miliardów złotych, do tego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI