Kredyt w ramach „Rodzina na Swoim” w banku Nordea

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nordea.02.250x71Nordea Bank Polska wprowadza do swojej oferty preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dopłatami do oprocentowania w ramach rządowego programu "Rodzina na Swoim".

Wprowadzony do oferty kredyt hipoteczny, umożliwia kredytobiorcy uzyskanie bezpośredniej dopłaty do spłacanych odsetek przez pierwsze 8 lat kredytowania, począwszy od dnia pierwszej spłaty odsetek. Wartość dopłaty może wynieść nawet 50% wartości odsetek od kredytu, naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty. Oferowany kredyt pozwala na sfinansowanie do 100% wartości nieruchomości, zarówno tej będącej w budowie, jak i istniejącego domu lub mieszkania. Kredyt oprócz zakupu nieruchomości można przeznaczyć również na budowę domu jednorodzinnego lub rozbudowę budynku mieszkalnego.

Podstawą do naliczenia dopłaty jest 30mkw dla lokalu mieszkalnego (w przypadku kredytobiorców tzw. „singli) i 50mkw dla pozostałych kredytobiorców, szczegółowo określonych w Ustawie o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. W przypadku domu jednorodzinnego powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 70mkw (przy czym preferencja dopłaty nie obejmuje tzw. „singli”).

Ustawodawca określił również, iż powierzchnia użytkowa nabywanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać odpowiednio 50mkw dla „singli” i 70mkw dla pozostałych kredytobiorców, a w przypadku domu jednorodzinnego nie może przekraczać 140mkw (powyższa dopłata nie dotyczy „singli”).

Wysokość dopłaty zależna jest m.in. od wielkości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, który jest odrębnie ustalany dla danej gminy w kraju i zasady jego ustalania ujęte są w Ustawie dotyczącej tego programu.

Kredyt w ramach programu RnS mogą uzyskać małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące dziecko, zarówno małoletnie, jak i dziecko uczące się do 25 roku życia oraz dziecko bez względu na wiek, jeżeli pobierany jest na nie zasiłek pielęgnacyjny. Z kredytu mogą skorzystać również obydwoje małżonkowie oraz bezdzietne osoby nie pozostające w związku małżeńskim (tzw. ‘”single”).

Ustawodawca ustalił również, iż ważnym elementem branym pod uwagę w ocenie przyszłych kredytobiorców jest ich wiek tj. docelowym Kredytobiorcą może być osoba, która złoży wniosek o kredyt preferencyjny najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat (jeżeli wniosek składają oboje małżonkowie, warunek ten dotyczy młodszego małżonka). Ograniczenie wiekowe nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko.

Produkt oferowany przez Nordea Bank Polska SA, oprócz dopłat do odsetek zawiera również atrakcyjną marżę oraz okres kredytowania dostosowany dla klientów (wynoszący nawet do 45 lat). Kredyt w ramach programu Rodzina na Swoim, udzielany jest w polskich złotych. Bank Nordea zapewnia dla klientów, którzy skorzystają z oferty, szybką procedurę przyznawania kredytu, oraz m.in. uproszczoną formę rozliczania nakładów inwestycji budowlanej bez konieczności przekładania faktur za materiały/prace budowlane.

„Nordea Bank konsekwentnie od lat, oprócz atrakcyjnych warunków kredytowych, zapewnia swoim klientom profesjonalne wsparcie kredytowe zarówno na etapie ubiegania się o kredyt hipoteczny, jak i w trakcie jego trwania. Dzięki czemu proces kredytowy jest dla klientów bardziej przystępny – mówi Monika Tur, Menedżer Produktu Hipotecznego. Zainteresowanie programem rządowym Rodzina na Swoim było dosyć duże wśród naszych klientów i dlatego postanowiliśmy włączyć go do naszej oferty.

Z bieżącej oceny programu, który już od pewnego czasu funkcjonuje na rynku hipotecznym, wynika, iż jest on szczególnie popularny wśród młodych osób, nabywających swoje pierwsze lokum.”

Wdrożony w Banku program jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom klientów. Produkt oceniany jest przez klientów pozytywnie, co dodatkowo podnosi jego atrakcyjność. Warto nadmienić, iż dzięki dopłatom do kredytu, w ramach tego programu, klienci mogą więcej własnych środków przeznaczyć na dowolnie wybrany cel.

Źródło: Nordea Bank Polska