Kredyt Bank: 18 razy większy zysk netto niż rok temu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kredytbank01.100xW I półroczu 2010 r. Grupa Kredyt Banku wypracowała zysk netto w wysokości 73,312 mln zł (w I półroczu 2009 r. zysk netto wynosił 4,053 mln zł) - poinformował bank w komunikacie.

Różnica między zyskiem netto w I półroczu 2010 r. a osiągniętym w pierwszej połowi 2009 r. wynika przede wszystkim ze spadku o 66,630 mln zł kosztów działania i ogólnego zarządu oraz ze spadku poziomu odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, innych aktywów oraz rezerw – informuje zarząd banku.

W samym II kwartale 2010 r. Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 13,755 mln zł w porównaniu z zyskiem netto na poziomie 40,559 mln zł w II kwartale 2009 r. Różnica pomiedzy zyskiem netto w II kwartale 2010 r. w stosunku do II kwartału 2009 r. wynika przede wszystkim ze wzrostu poziomu „odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, innych aktywów oraz rezerw”, których ujemne saldo w II kwartale 2010 r. wyniosło 141 383 tys. zł, w porównaniu do 89 014 tys. zł zanotowanych w II kwartale 2009 r..

Wynik z tytułu odsetek wypracowany przez Grupę w I półroczu 2010 r. wyniósł 547,079 mln zł i był o 6 proc. wyższy od wyniku osiągniętego w I półroczu 2009 r.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w I półroczu 2010 r. wyniósł 156,659 mln zł i był wyższy o 10,731 mln zł (o 7,4 proc.) od wyniku z I półrocza 2009 r. głównie z powodu wzrostu przychodów z tytułu sprzedaży i zarządzania produktami inwestycyjno-ubezpieczeniowymi o 10,743 mln zł.

Wynik na działalności handlowej i inwestycyjnej łącznie z wynikiem na transakcjach zabezpieczanych i zabezpieczających oraz przychodami z tytułu dywidend w I półroczu 2010 roku wyniósł 61,549 mln zł w porównaniu do wyniku 91,216 mln zł wypracowanego w I półroczu 2009 r.

Portfel depozytów klientów wzrósł w ciągu I półrocza 2010 roku o 3,2 mld zł i wyniósł 25,7 mld zł. Wzrosły depozyty zarówno przedsiębiorstw, jak i detaliczne.

W ciągu I półrocza portfel kredytów (należności brutto od klientów) wzrósł o 5,3 proc. O 10 proc. zwiększył się portfel kredytów udzielonych klientom detalicznym, głównie za sprawą intensywnej sprzedaży kredytów mieszkaniowych – wzrost o 1,8 mld zł w stosunku do stanu na koniec 2009 roku.