Kredobank najbezpieczniejszym bankiem na Ukrainie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kredobank.01.400x267Kredobank zajął pierwsze miejsce w rankingu bezpieczeństwa banków ukraińskiej edycji magazynu Forbes. Bank wchodzący w skład Grupy PKO Banku Polskiego wyprzedził m.in. miejscowe spółki należące do Credit Agricole i Citibanku oraz ING Bank Ukraina.

W rankingu zostały wzięte pod uwagę 32 największe ukraińskie banki. Według stanu na 1 stycznia 2015 roku kontrolowały one 83% aktywów systemu bankowego Ukrainy. Należący do PKO Banku Polskiego Kredobank uzyskał zdaniem ekspertów Forbesa najlepsze oceny w czterech z siedmiu ocenianych kategorii: wskaźnika adekwatności kapitałowej, poziomu zagrożonych kredytów, bezpieczeństwa płatności oraz możliwości wsparcia ze strony właściciela i ryzyka rynku, na którym on działa. Pozwoliło to na uzyskanie ratingu A w zakresie bezpieczeństwa i zajęcie pierwszego miejsca w całym rankingu.

– Najwyższy poziom wiarygodności Kredobanku jest rezultatem ciężkiej codziennej pracy całego zespołu. Przygotowaliśmy się na finansowe zawirowania z wyprzedzeniem, oczyszczając nasz bilans ze złych aktywów oraz optymalizując operacyjną aktywność banku. Nie ma żadnych wątpliwości, że wsparcie ze strony naszego strategicznego akcjonariusza – PKO Banku Polskiego, największego banku w Polsce – jest bardzo ważne, niemniej obecnie Kredobank jest solidnym zyskownym bankiem, który zawsze dotrzymuje zobowiązań wobec swoich klientów niezależnie od zewnętrznych okoliczności – powiedział Dmytro Krepak, Prezes Zarządu Kredobanku.

Ranking Forbesa powstał w reakcji na złą sytuację w sektorze bankowym na Ukrainie, aby wskazać instytucje mające największe szanse na przetrwanie trwającego obecnie okresu systemowej niestabilności. Według informacji podanych przez magazyn, w ciągu ostatnich 13 miesięcy oficjalną niewypłacalność ogłosiło 37 działających na Ukrainie banków, które według stanu na koniec 2014 roku kontrolowały 13,5% rynku depozytów ludności i 13,9% aktywów sektora bankowego.

Kredobank jest instytucją o profilu uniwersalnym, świadczącą pełną gamę usług finansowych zarówno klientom detalicznym, jak i przedsiębiorcom. Jego centrala mieści się we Lwowie, a prowadzona działalność koncentruje się przede wszystkim na zachodniej Ukrainie. PKO Bank Polski jest obecnie właścicielem 99,6% akcji Kredobanku, wspierając go pod względem technologii, know-how oraz finansów.

Według danych Narodowego Banku Ukrainy, w 2014 roku Kredobank osiągnął zysk netto w wysokości 4,6 mln hrywien, czyli 1,2 mln zł. Równocześnie zysk operacyjny wyniósł w przeliczeniu na polską walutę 22 mln zł. Obecność Kredobanku w Grupie Kapitałowej PKO jest przykładem pozytywnego wpływu kapitału polskiego na ukraińską instytucję finansową w niestabilnym miejscowym otoczeniu gospodarczym.

Źródło: PKO Bank Polski