Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze” 2017: Spore zmiany w czołówce

Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze” 2017: Spore zmiany w czołówce
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kolejny już raz przeprowadziliśmy Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki spółdzielcze”. Charakterystyczną jego cechą jest to, że zgłaszają się do niego banki mające poczucie swoich osiągnięć. Te oceniające się słabiej – rywalizacji unikają. Poczekają na nieco lepsze dla nich czasy.

Ocenę banków przeprowadził zespół pod kierunkiem Wiesława Żółtkowskiego, dokonał klasyfikacji przesłanych przez nie ankiet w dwóch kategoriach: „Największe banki” oraz „Najefektywniejsze banki”.

Zasady rankingu

W kategorii „Największe banki” porównywano dane finansowe w zakresie wartości: sumy bilansowej, funduszy własnych, kredytów, depozytów i wyniku finansowego. W każdej z tych miar uszeregowano banki od wartości najwyższej do najniższej. Miejsce zajęte przez instytucję oznacza równocześnie liczbę uzyskanych punktów. Suma punktów decyduje o klasyfikacji końcowej – przy czym im mniejsza liczba punktów, tym wyższe miejsce w rankingu. Inaczej sklasyfikowano banki w kategorii najefektywniejszych. Aby wyniki mogły być porównywalne, podzielono je na grupy według wielkości sumy bilansowej:

 • grupa I – banki o sumie bilansowej powyżej 500 mln zł,
 • grupa II – banki o sumie bilansowej od 200 do 500 mln zł,
 • grupa III – banki o sumie bilansowej od 100 do 200 mln zł,
 • grupa IV – banki o sumie bilansowej poniżej 100 mln zł.

Dla zmierzenia efektywności działania banków przyjęto trzy proste miary:

 • wartość sumy bilansowej na jednego zatrudnionego,
 • wartość wyniku finansowego na jednego zatrudnionego,
 • wartość zwrotu z kapitału ROE.

Dla każdego z banków obliczono wspomniane wyżej miary oraz wyznaczono wartości średnie dla danej grupy. Następnie obliczono punktowy wskaźnik dla każdego banku, będący ilorazem miary właściwej dla danej instytucji i wartości średniej dla grupy. Wyjaśnijmy od razu, że im wyższa wartość wskaźnika, tym lepsza pozycja banku na tle grupy. Po obliczeniu wskaźników punktowych dla trzech kategorii oceny obliczono sumę punktów dla każdego banku. Im większa wartość punktów, tym wyższe miejsce w rankingu.

Nasi laureaci

W kategorii „Największe banki” laureatami zostały:

 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
 • Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
 • Bank Spółdzielczy we Wschowie
 • Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
 • Bank Spółdzielczy Duszniki z siedzibą w Szamotułach

W kategorii „Najefektywniejsze banki” laureatami zostały:

 • w grupie I: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku;
 • w grupie II: Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie;
 • w grupie III: Bank Spółdzielczy w Końskowoli, Bank Spółdzielczy w Lipce, Bank Spółdzielczy w Niemcach;
 • w grupie IV: Bank Spółdzielczy w Skaryszewie, Bank Spółdzielczy w Kałuszynie, Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie.

Porównanie z wynikiem rankingu sprzed roku pokazuje, że w czołówce banków nastąpiła duża wymiana. Dotyczy to przede wszystkim kategorii „Najefektywniejsze banki”. Tylko w I grupie miejsce w czołówce powtórzył Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej. Pozostali laureaci znacznie awansowali w porównaniu z wynikami z poprzedniego roku.

Liderzy poszczególnych kategorii

Szczegółowe analizy pokazują, które banki wyróżniły się w poszczególnych kategoriach. I tak pierwsze miejsca zajęły:

 • w zakresie wartości sumy bilansowej na zatrudnionego:
  • Bank Spółdzielczy w Jarosławiu (grupa I),
  • Bank Spółdzielczy w Warce (grupa II),
  • Bank Spółdzielczy w Lipce (grupa III),
  • Bank Spółdzielczy w Chynowie (grupa IV);
 • w zakresie wyniku finansowego na zatrudnionego:
  • Bank Spółdzielczy w Brodnicy (grupa I),
  • Bank Spółdzielczy w Czarnkowie (grupa II),
  • Bank Spółdzielczy w Niemcach i Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach (grupa III),
  • Bank Spółdzielczy w Kałuszynie (grupa IV);
 • w zakresie zwrotu z kapitału (ROE):
  • Bank Spółdzielczy w Barlinku (grupa I),
  • Bank Spółdzielczy we Wrześni (grupa II),
  • Bank Spółdzielczy w Końskowoli (grupa III),
  • Bank Spółdzielczy w Kałuszynie (grupa IV).

W porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem w tych kategoriach powtórzył swoje miejsca tylko Bank Spółdzielczy w Warce.

Jak rosły banki?

Ciągle niewielki jest udział banków spółdzielczych w aktywach polskiego sektora bankowego. Suma bilansowa instytucji uczestniczących w naszym rankingu rosła średnio o ok. 14%, poza grupą banków największych, w których średni wzrost wynosił 12%. Równocześnie pojawiły się banki rosnące bardzo dynamicznie. W grupie I Bank Spółdzielczy w Brańsku zwiększył sumę bilansową prawie o 20%. W grupie II wzrostem sumy bilansowej o 30% wyróżnia się Hexa Bank Spółdzielczy. W III grupie najszybciej rozwijał się Bank Spółdzielczy w Chorzelach ze wzrostem sumy bilansowej o 31%. W grupie IV bezwzględnie najwyższy wzrost sumy bilansowej, bo aż o 39%, zanotował Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach.

Historia banków spółdzielczych pokazuje, że szybki wzrost sumy bilansowej nakazuje zwrócenie szczególnej uwagi na zarządzanie ryzykiem. Jest to ważne wyzwanie dla instytucji szybko rozwijających się.

Utworzenie systemów ochrony pozwoliło bankom „zaoszczędzić” nieco funduszy własnych na transakcjach z bankami zrzeszonymi w tych organizacjach. Tym samym mogły one wolniej zwiększać fundusze własne w porównaniu ze wzrostem sumy bilansowej. Dodatkowo wzrosło zaangażowanie banków w papiery skarbowe z zerową wagą ryzyka. W wyniku tego średni wzrost funduszy własnych wyniósł tylko 6% w bankach I grupy, ok. 10% w bankach II grupy i 4–5% w bankach III i IV grupy. Instytucje najmniejsze zwykle mają nadmiar kapitału w stosunku do sumy bilansowej ważonej ryzykiem, więc nie mają potrzeby jego zwiększania.

Zmiany wyników finansowych w porównaniu z poprzednim rokiem bardzo się w poszczególnych bankach różnią. Ale średnie wartości pokazują, że w grupie banków największych wyniki finansowe zwiększyły się średnio o 10,4%, czyli blisko wzrostu sumy bilansowej. W bankach innych grup średnie wzrosty wyniku finansowego znacznie przekraczały wzrost sumy bilansowej. W II grupie wynosiły 29,4%, w III grupie 22,3%, w grupie IV 21,1%. Wzrost wyników można skomentować dwojako. Po pierwsze w 2016 r. w wielu bankach obserwowaliśmy wzrost wartości rezerw obowiązkowych, jako reakcję na pogorszenie jakości aktywów, głównie portfeli kredytowych. Po drugie – do rankingu zgłosiły się instytucje mające dobre wyniki finansowe. Dane dotyczące wszystkich banków spółdzielczych byłyby gorsze.

Prostym, ale istotnym wskaźnikiem efektywności funkcjonowania banku jest wartość aktywów na zatrudnionego. Przy spadającej marży odsetkowej trzeba mieć odpowiednio dużo aktywów, aby wypracować dobry wynik finansowy. Potwierdza się, że instytucje największe powinny mieć przynajmniej 5–6 mln zł sumy bilansowej na zatrudnionego. W drugiej grupie konieczne jest przekroczenie wartości 4 mln zł sumy bilansowej na zatrudnionego. W III i IV grupie odpowiednio minimum powyżej 3,5 mln zł sumy bilansowej na zatrudnionego. Skąd różnice wartości tego wskaźnika? Chodzi o to, że ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI