Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi mocno niwelują wynik finansowy Grupy BOŚ po trzech kwartałach

Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi mocno niwelują wynik finansowy Grupy BOŚ po trzech kwartałach
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa BOŚ odnotowała poprawę wyników z podstawowej działalności, w szczególności wyniku z tytułu odsetek, który wyniósł 613,2 mln zł, co oznacza wzrost o 22,6% r/r. Jednocześnie poniosła znaczące koszty ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi, które w okresie dziewięciu miesięcy tego roku obciążyły rezultaty banku kwotą 237,0 mln zł (wobec 17,6 mln zł przed rokiem), poinformował Bank.

Zysk netto wypracowany przez Grupę BOŚ w ciągu trzech kwartałów 2023 roku wyniósł 78,7 mln zł wobec 115,9 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku.

Łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez BOŚ w ciągu trzech kwartałów tego roku wzrosła o 6% r/r i sięgnęła 3,1 mld zł. Ponad 40% tej kwoty stanowiły kredyt proekologiczne.

Lepszy wynik odsetkowy

W okresie dziewięciu miesięcy 2023 roku Grupa BOŚ znacząco poprawiła wynik odsetkowy. Wyniósł on 613,2 mln zł i był o 22,6% wyższy od wypracowanego w analogicznym okresie 2022 roku. Wzrost ten to rezultat konsekwentnej odbudowy marży odsetkowej na aktywach ogółem, która w omawianym okresie wzrosła do poziomu 3,7% (dane zannualizowane) wobec 3,6% w 2022 roku.

Wynik Grupy BOŚ z tytułu opłat i prowizji po trzech kwartałach tego roku wyniósł 96,5 mln zł, co oznacza nieznaczny spadek (-1,2%) w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku. Spadek ten był spowodowany głównie nieco niższymi dochodami z usług maklerskich, które zostały częściowo skompensowane wyższymi prowizjami od kredytów.

Łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez BOŚ w ciągu trzech kwartałów 2023 roku sięgnęła 3,1 mld zł i była o 6% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponad 40% nowej sprzedaży stanowiły kredyty proekologiczne, głównie skierowane do klientów instytucjonalnych. Na koniec trzeciego kwartału br. udział kredytów proekologicznych w saldzie kredytów ogółem wyniósł 40,5% (wobec 40,8% na koniec 2022 roku).

Pierwsze trzy kwartały 2023 roku to również okres dalszego przyrostu rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez Dom Maklerski BOŚ. Liczba otwartych rachunków inwestycyjnych w omawianym okresie wzrosła o 12,5 tys. i na koniec września br. sięgnęła 166 tys.

Wysoki koszt ryzyka prawnego

„Niemal 79 mln zł zysku netto osiągniętego w okresie od początku stycznia do końca września tego roku to co prawda wynik niższy od osiągniętego w analogicznym okresie 2022 roku, ale zarazem drugi najlepszy rezultat w historii Grupy BOŚ. Zważywszy na jego obciążenie kwotą aż 237 mln zł w związku z kosztami ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi, wynik ten oceniamy bardzo dobrze. Odzwierciedla on proklienckie podejście BOŚ do problemu kredytów we frankach szwajcarskich. We wrześniu wprowadziliśmy nowe, korzystniejsze dla klientów zasady zawierania ugód” – komentuje Iwona Marciniak, wiceprezes zarządu BOŚ, pełniąca nadzór nad obszarem finansów i operacji.

„Pomimo licznych wyzwań, Grupa BOŚ zwiększa efektywność swojej działalności, czego potwierdzeniem jest poprawa wskaźnika kosztów do dochodów. Konsekwentnie realizujemy także kolejne inicjatywy zgodne z zieloną misją BOŚ. Bardzo dobrym przykładem jest niesłabnąca popularność programu „Mój elektryk”, w ramach którego BOŚ odpowiada za realizację ścieżki leasingowej” – dodaje wiceprezes zarządu BOŚ.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska / BOŚ Bank