Ministerstwo Finansów podpisało umowę z EBI dającą dostęp do 650 mln euro linii kredytowej na walkę z COVID-19

Ministerstwo Finansów podpisało umowę z EBI dającą dostęp do 650 mln euro linii kredytowej na walkę z COVID-19
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Minister finansów zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), dzięki czemu Polska uzyska linię kredytową do wysokości 650 mln euro, na finansowanie działań w ramach walki z pandemią COVID-19, podał EBI. Celem jest zabezpieczenie działań antykryzysowych zwłaszcza w obszarach opieki zdrowotnej i ochrony ludności.
.@MF_GOV_PL zawarło umowę z #EBI, dzięki czemu Polska uzyska linię kredytową do wysokości 650 mln euro, na finansowanie działań w ramach walki z pandemią #COVID19 #koronawirus

W ramach linii kredytowej EBI oferuje pełne, a nie standardowe 50-procentowe, finansowanie kwalifikowalnych projektów, podkreśliła instytucja.

„Zawarta z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowa to kolejne narzędzie, które zwiększy bezpieczeństwo finansowania działań podejmowanych przez polski rząd w ramach walki ze skutkami pandemii COVID-19. Bank Unii Europejskiej uruchomi dla Polski linię kredytową wysokości do 650 mln EUR. Pieniądze te będą mogły zostać wykorzystane do pokrycia sfinansowania inwestycji związanych z trwającą obecnie pandemią” – czytamy w komunikacie.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Finansowaniem EBI mają zostać objęte inwestycje realizowane w sektorach opieki zdrowotnej i ochrony ludności

Intencją uruchomienia linii kredytowej jest poszerzenie palety działań podejmowanych przez Polskę w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19 oraz zwiększenie zabezpieczenia na wypadek pandemii w średniej i dłuższej perspektywie czasowej. Finansowaniem EBI mają zostać objęte inwestycje realizowane w sektorach opieki zdrowotnej i ochrony ludności, czyli w obszarach, w których skutki pandemii są najbardziej odczuwalne, wskazano w materiale.

W przypadku opieki zdrowotnej projekty mogą obejmować zakup i dostawę aparatury medycznej i niemedycznej, przekształcanie placówek i usług opieki zdrowotnej, dostawę i produkcję leków oraz dofinansowanie prac badawczych. Programy w obszarze ochrony ludności mogą z kolei dotyczyć m.in. zapewnienia infrastruktury i urządzeń (między innymi na potrzeby kampanii informacyjnych i edukacyjnych), zakupu środków higieny i środków dezynfekujących, prowadzania badań (w tym badań przesiewowych) czy zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

Czytaj także: Koronawirus: EBI ustanawia fundusz gwarancyjny o wartości 25 mld euro w związku z pandemią COVID-19 >>>

EBI będzie mógł finansować wydatki kwalifikowalne w całości

EBI i Ministerstwo Finansów uzgodniły również, że bank będzie mógł finansować wydatki kwalifikowalne w całości, a nie tylko do wysokości 50% kosztów projektu (co jest standardem w przypadku większości przedsięwzięć zatwierdzanych przez EBI).

„Wsparcie to jest możliwe dzięki zmianie przeznaczenia ostatniej transzy kredytu na rzecz programów strukturalnych o wartości 1,35 mld euro, przewidzianego dla Polski w latach 2014-2020. Kredyty te wchodzą w zakres instrumentów finansowych EBI, które stanowią uzupełnienie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przydzielanych państwom UE w budżecie unijnym” – czytamy w komunikacie.

W następstwie kryzysu związanego z COVID-19 polski rząd i EBI uzgodniły, że niewykorzystane środki z dotychczasowych kredytów na rzecz programów strukturalnych zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań podejmowanych przez Polskę w odpowiedzi na pandemię.

„Uzgodnione dziś z Ministerstwem Finansów wsparcie finansowe oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny pozwoli Polsce skuteczniej walczyć z pandemią i więcej inwestować w podnoszenie poziomu gotowości, tak w obszarze opieki zdrowotnej, jak i ochrony ludności” – powiedziała wiceprezes EBI nadzorująca działalność operacyjną w Polsce Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

„Europejski Bank Inwestycyjny wspiera działania rządu od wielu lat. […] Linia kredytowa jest dobrym przykładem współpracy w obszarze, który jest obecnie priorytetowy dla nas wszystkich. Umowa pokazuje jak elastycznie i efektywnie można wspierać państwa członkowskie UE w walce z bezprecedensowym kryzysem” – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Źródło: ISBnews