Konsolidacja zrzeszeń: czyli kij w mrowisku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.11.foto.08.a.100xProponując integrację zrzeszeń... włożyliśmy kij w mrowisko - mówi Mirosław Potulski, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości SA. - Najgorsze jest to, że część środowiska personalizuje problemy, szuka naszych ułomnych cech charakteru, a pomija to, że potrzebne są zmiany w całym sektorze bankowości spółdzielczej.

Banki w Barlinku, Płońsku, Karczewie, Otwocku, Legionowie, Czyżewie, Górze Kalwarii, Puławach, Piasecznie, Warszawie, Ostrowi Mazowieckiej i Załuskach podjęły decyzję o opuszczeniu struktur swojego dotychczasowego zrzeszenia i przystąpieniu do Grupy BPS. Część z nich nie przychodzi do nieznanej sobie struktury, wcześniej była już akcjonariuszem Banku BPS. Z wypowiedzi prezesów „banków buntowników” wynika, że o przejściu zadecydowała bogatsza oferta produktowa i niższe koszty funkcjonowania w nowym zrzeszeniu.

Bajka o żelaznym wilku i wrogim przejęciu

Opinie o tym, że Bank BPS zamierza w sposób wrogi przejąć najmniejszy bank zrzeszający – Mazowiecki Bank Regionalny zdaniem Mirosława Potulskiego są bajką o żelaznym wilku. – Czy za wrogie przejęcie można uznać wyłożenie podczas Walnego Zgromadzenia MR Banku pomysłu na integrację biznesową? Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce do rozmowy z akcjonariuszami. Nasza koncepcja zakładała partnerską współpracę dwóch równoprawnych stron. Trzymamy dzisiaj kciuki za ten bank, będąc jego największym akcjonariuszem. Mieliśmy zamiar objąć całą II transzę nowej emisji akcji MR Banku, mamy jednak około 9 proc., a z bankami zrzeszonymi ponad 10 proc. Akcjonariat jest bardzo rozproszony, asygnując 13,5 mln zł, musimy mieć wpływ na to, jak nasze pieniądze będą pracowały. W okresie realizacji przez MR Bank programu naprawczego nie uzyskamy wysokiej stopy zwrotu, ale sądzimy, że docelowo będzie to dobra inwestycja. Kierując do tego banku znaczącą pomoc, mieliśmy na uwadze bezpieczeństwo w całym sektorze. Klienci na ogół identyfikują siebie z bankiem spółdzielczym, a nie z zrzeszającym. Jakakolwiek negatywna sytuacja w zrzeszeniu mogłaby przełożyć się na opinię o kondycji całej grupy. Na szczęście tak się nie stało.

Zmienia się świat banków, a nasza chata z kraja?

Aniela Szafran – wiceprezes Banku BPS przypomina, że rozmowy na temat integracji z Mazowieckim Bankiem Regionalnym trwały od co najmniej 4 lat. Były spotkania również w szerszych gremiach z udziałem rad nadzorczych i rad zrzeszeń. – Przypominam sobie dokument, który stanowił szczegółową ofertę dla wszystkich akcjonariuszy. Negocjacje prowadziliśmy na gruncie konkretnych propozycji, aby fuzja odbyła się absolutnie bezboleśnie.

Atutem Banku BPS jest potencjał ekonomiczny, który zapewnia możliwości ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI