Konkurs BANRISK – Liga Akademicka 2014/2015, czyli sprawdź, jak zarządza się bankiem!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

141020.banrisk.logo.400Konkurs BANRISK - Liga Akademicka to unikalny, intensywny program szkoleniowy Warszawskiego Instytutu Bankowości, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP.

Celem projektu jest umożliwienie zdolnym i ambitnym studentom zapoznania się z praktyką zarządzania bankiem, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem, tak aby ich kompetencje były odpowiednie do potrzeb rynku pracy.

Zapraszamy do udziału  5-osobowe zespoły złożone ze studentów od III roku studiów wzwyż (dopuszcza się udział w zespole maksymalnie 2 studentów II roku), z kierunków o profilu bankowo-finansowym lub zbliżonym, legitymujących się dobrymi wynikami w nauce (wymagana średnia ocen za rok akademicki 2013/2014 to minimum 4,00 w skali 2-5, liczona jako średnia ocen wszystkich członków zespołu) oraz aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich. Możliwe jest powtórne uczestnictwo w Konkursie z tym, że w nowo zgłoszonym zespole dopuszcza się udział tylko jednej osoby-uczestnika wcześniejszej edycji Konkursu organizowanego przez WIB. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada 2014 r.

NA CZYM POLEGA KONKURS?

Każdy zespół uczestniczy w wirtualnej grze, w której zarządza odrębnym, wirtualnym bankiem, zgodnie z przyjętą strategią i misją. W ramach dziesięciu decyzji stawia czoła zmieniającemu się (wspólnemu dla wszystkich banków) środowisku makroekonomicznemu. Dzięki temu uczestnicy odbywają intensywne ćwiczenie z zakresu analizy wskaźnikowej i oceny efektywności poszczególnych produktów oraz działalności banku jako całości. Konkurs wygrywa zespół, którego bank uzyska najwyższą cenę akcji na wirtualnej giełdzie.
141020.banrisk.01.600

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

  • Sprawdzenie się w roli menedżera zarządzającego bankiem
  • Poznanie i zrozumienie zintegrowanego systemu zarządzania finansowego bankiem
  • Intensywne ćwiczenie z zakresu analizy wskaźnikowej i oceny efektywności banku
  • Przełożenie wiedzy nabywanej na uczelni na praktykę zarządzania bankiem
  • Rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji i pracy w zespole
  • Rozwój kariery zawodowej i wzmocnienie swojego cv
  • Podniesienie swojej wartości jako przyszłego pracownika banku
  • Sprawdzenie się w rywalizacji konkursowej
  • Prestiż reprezentowania swojej uczelni

W trzeciej edycji Konkursu, rozpoczynającej się w listopadzie odbędą się równolegle trzy regionalne Ligi: w Warszawie, w Katowicach i Szczecinie. Patronem Konkursu jest Związek Banków Polskich, a Partnerami Biuro Informacji Kredytowej oraz Centrum Informacji Gospodarczej.
141020.banrisk.02.600141020.banrisk.03.600

WIĘCEJ INFORMACJI

www.szkola-ryzyka.pl
Facebook: BanriskLigaAkademicka

KONTAKT

Joanna Grobelny – Menedżer Konkursu
tel.: 22 826 99 24 wew. 105, 694 907 205, faks: 22 201 21 13
e-mail: banrisk@szkola-ryzyka.pl

Zdjęcia wykonane podczas zeszłorocznych finałów.

Źródło: Warszawski Instytut Bankowości