Kongres Obsługi Gotówki: Włodzimierz Kiciński – Gotówka w centrum zainteresowania

Kongres Obsługi Gotówki: Włodzimierz Kiciński – Gotówka w centrum zainteresowania
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Włodzimierz Kiciński - Wiceprezes Związku Banków Polskich

Rynek Obrotu Gotówkowego to ponad 192 mld złotych. Jeśli zważyć, że nasz produkt krajowy brutto wynosi 1850 mld złotych, to blisko 10 procent, tego, co mamy w PKB to obrót gotówkowy. Jest zatem o czym rozmawiać. Począwszy od Narodowego Banku Polskiego, który zapewnia obrót gotówkowy, odpowiada za jego bezpieczeństwo w Polsce, jest głównym jego autorem, poprzez banki, firmy procesujące, poprzez tych, którzy wykorzystują gotówkę na co dzień – wszyscy muszą sprawnie współdziałać. Współdziałanie jest szalenie istotne z punktu widzenia optymalizacji tego, co dzieje się z naszą gotówką na co dzień.

Mówiąc o optymalizacji nie sposób nie mówić o innowacji. Ważną rolę odgrywają nowe maszyny, które umożliwiają nie tylko przeliczanie gotówki, identyfikację poszczególnych banktnotów, ale również przygotowują odpowiednią informację dla tych, którzy podejmują decyzje o kolejnych emisjach, o sposobie transportu, decydują o kwestiach wykorzystania samej gotówki.

Jest to też ogromne pole do współdziałania między instytucjami bankowymi, a podmiotami gospodarczymi, które współpracują przy zarządzaniu gotówką. Kongres umożliwia wymianę opinii, stanowi forum dialogu pomiędzy tymi, którzy są uczestnikami, ale i w dużym stopniu dysponentami gotówki w naszym kraju.

Mam nadzieję, że jako Związek Banków Polskich będziemy kontynuować dialog i umożliwiać podmiotom zainteresowanym wymianę opinii.