Kongres Gospodarki Elektronicznej, jak AI wpłynie na funkcjonowanie gospodarki?

Kongres Gospodarki Elektronicznej, jak AI wpłynie na funkcjonowanie gospodarki?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zastosowania botów w różnych dziedzinach, od branży finansowej aż po usługi medyczne, i optymalne wykorzystanie uczenia maszynowego to wątki poruszane podczas debaty eksperckiej, kończącej obrady tegorocznego Kongresu Gospodarki Elektronicznej.

Wstępem do dyskusji była prezentacja Piotra Mieczkowskiego, Dyrektora Zarządzającego w Fundacji Digital Poland.

Przedstawił on wnioski z opracowania zatytułowanego „Sztuczna inteligencja w Polsce – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?” To przekrojowe podsumowanie sytuacji na polskim rynku, jeśli chodzi o adopcję AI przez podmioty gospodarcze, a po części także i administrację publiczna.

Polska w ogonie stosowania AI

Jak nietrudno się domyślić, stolicą sztucznej inteligencji w Polsce jest Warszawa i sześć największych aglomeracji, w których ma siedziby 87% wszystkich polskich firm sięgających po innowacje z zakresu uczenia maszynowego.

Widać też lekkie spowolnienie wdrażania AI w organizacjach, co jest trendem obserwowanym na całym świecie, a jednym z powodów jest COVID-19, który wyhamował zarówno tworzenie startupów, jak i nakłady na futurystyczne rozwiązania, do których zaliczana jest sztuczna inteligencja.

Wśród liderów wykorzystania AI znalazły się rzecz jasna podmioty z sektora telekomunikacyjnego i IT, na drugim miejscu znalazła się branża finansowa, a ostatnią pozycję na podium zajmuje handel detaliczny, ze szczególnym uwzględnieniem e-commerce.

Ostatnie dwa lata przyniosły gwałtowny wzrost adopcji rozwiązań bazujących na uczeniu maszynowym w ochronie zdrowia, do czego niewątpliwie przyczyniło się leczenie zdalne w czasie obecnego kryzysu.

Najrzadziej z AI korzystają przedstawiciele branży rolnej i leśnej, a także firmy turystyczne. Większym problemem jest też stosowanie AI przez instytucje z segmentu MŚP.

Generalnie jednak Polska pozostaje w tyle za większością krajów zachodnich, jeśli chodzi o stosowanie rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji w praktyce.

Telemedycyna to przyszłość, nie tylko na wypadek pandemii

O wyzwaniach i szansach, związanych z AI dyskutowano także podczas panelu, moderowanego przez Dariusza Piotrowskiego, VP Sales, General Manager Poland, w Dell Technologies.

W dyskusji udział wzięli Kamil Konikiewicz, Dyrektor Biura Rozwoju Sztucznej Inteligencji w PKO Banku Polskim, Marek Michalewicz, Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Krzysztof Mędrala, Prezes MedApp, Marcin Waszczuk, MTC Cloud Architect Data & AI w Microsoft oraz Marek Młyniec, Partner w PwC.

Debatę rozpoczął Krzysztof Mędrala, omawiając postępy wdrażania AI w sektorze ochrony zdrowia. Stwierdził on, że rozwój innowacji medycznych w ostatnim czasie uległ faktycznie pewnemu przyspieszeniu wskutek pandemii, jednak zmiany dokonywały się już od pewnego czasu.

Około 30% personelu medycznego przejdzie na emeryturę w ciągu nadchodzących pięciu lat

Generalnie dochodzi bowiem do poprawy jakości przetwarzania oraz gromadzenia danych medycznych, czego efektem jest znacznie większa skuteczność zdalnego monitoringu stanu zdrowia pacjentów.

Przykładowo, w obszarze kardiologii zastosowanie inteligentnych algorytmów zwiększyło skuteczność wykonywanych badań z około 70% do niemal 99%.  

– To, co przyspieszyło rozwój wykorzystania algorytmów w medycynie to jest ilość danych które zbieramy i przetwarzamy. Pozwoliła ona zdecydowanie przyspieszyć proces uczenia maszynowego, a w konsekwencji wykorzystanie sztucznej inteligencji w tym zakresie – dodał  Krzysztof Mędrala.

Zwrócił on też uwagę, że w przyszłości użycie AI w medycynie może być koniecznością, ponieważ około 30% personelu medycznego przejdzie na emeryturę w ciągu nadchodzących pięciu lat, i może być kłopot z ich zastąpieniem przez nowych fachowców.

AI zależy od sprzętu obliczeniowego

Warunkiem skutecznej realizacji zadań z zakresu uczenia maszynowego jest odpowiednie magazynowanie danych, to zaś mogą zapewnić takie instytucje jak Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

Odpowiednie algorytmy przeszukują publikacje w celu wyłuskania hipotez naukowych

Marek Michalewicz zauważył, iż podmiot ten od zawsze pełnił funkcję ośrodka,  umożliwiającego realizację zaawansowanych obliczeń dla różnych dziedzin nauki, i w obecnej sytuacji funkcja ta nadal jest realizowana.

– AI nie jest oddzielona od fizycznych maszyn i sprzętu obliczeniowego – podkreślił reprezentant Centrum dodając, iż placówka ta dysponuje zarówno olbrzymimi możliwościami przechowywania danych, jak i szybkimi łączami, pozwalającymi na transfer nawet bardzo obszernych plików.

Korzystają z tego rozmaite zespoły badawcze, począwszy od meteorologów aż po analizy z zakresu chemii kwantowej. W ICM podejmowane są też działania na rzecz udostępniania wiedzy zawartej w naukowych dysertacjach z wykorzystaniem AI.

Odpowiednie algorytmy przeszukują publikacje w celu wyłuskania hipotez naukowych.

Jak perspektywa wykorzystania IT postrzegana jest w bankowości, która od dawna uchodzi za lidera cyfrowych rozwiązań w Polsce?

Kamil Konikiewicz przypomniał, iż w myśl tradycyjnej definicji AI to umiejętność maszyny do naśladowania ludzkich funkcji poznawczych, w tym w szczególności analizy i przetwarzania różnego rodzaju bodźców, reakcji na nie i komunikowania się z użyciem języka naturalnego.

Dlatego flagowy obszar zastosowania sztucznej inteligencji stanowią voice boty i inne automaty, wspierające interakcję z użytkownikiem.

W PKO Banku Polskim realizowany jest właśnie projekt You and AI, którego celem jest rozwijanie bankowości konwersacyjnej.

Prowadzić biznes pełnią cyfrowych zmysłów

Voice boty i asystenci głosowi zyskują coraz więcej zadań, poczynając od wsparcia procesów sprzedażowych aż po miękką windykację.

 -To jest taki główny nurt z którego wyrastają kolejne inicjatywy – dodał Kamil Konikiewicz. Wskazał on też na ważne zastosowanie AI, jakim jest ekstrakcja informacji zwrotnej, na podstawie której można ustalić, jakich funkcji w produktach bankowych oczekują klienci i co powinno ulec zmianie.

Inteligentne algorytmy mogą też skutecznie stawiać tamę cyberprzestępcom, analizując wszystkie operacje pod kątem zagrożenia fraudowego

– To wyznacza priorytety rozwojowe dotyczące usług – dodał przedstawiciel banku. Przyszłość to rzecz jasna dalsza automatyzacja procesów sprzedażowych, w tym w szczególności zapewnienie wyższego poziomu ergonomii i dostępności dla osób niepełnosprawnych.

– Chcemy prowadzić biznes „pełnią zmysłów” – podsumował Kamil Konikiewicz.

O tym, że AI po prostu się opłaca, mówił przedstawiciel PwC, Marek Młyniec. Zauważył on, że tylko w przypadku call center czatboty mogą zmniejszyć zaangażowanie pracowników o blisko 30%.

Inteligentne algorytmy mogą też skutecznie stawiać tamę cyberprzestępcom, analizując wszystkie operacje pod kątem zagrożenia fraudowego. Dzięki silnikom AI wysiłek na obsługę tych procesów został zredukowany o ok. 60%, przy osiągnięciu wyjątkowo wysokiej skuteczności realizowanych działań.

Marcin Waszczuk wskazał z kolei, że sztuczna inteligencja jest w stanie zoptymalizować branże tak z pozoru odległe od cyfrowego świata jak budownictwo.

Wielkie inwestycje deweloperskie uzależnione są od łańcucha dostaw, a ten może być zoptymalizowany z wykorzystaniem uczenia maszynowego, które dzięki analizie sytuacji historycznych i dostępności aktualnych zasobów zaplanuje dostawy w sposób optymalny.

Źródło: aleBank.pl