Kongres Bankowości Detalicznej: czy banki mogą być kochane?

Kongres Bankowości Detalicznej: czy banki mogą być kochane?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
XII Kongres Bankowości Detalicznej, to jedno z najważniejszych i największych wydarzeń sektora bankowego w Polsce (20.11.2019 r.)

#JaninaHarasim: Jeśli banki będą się skupiać na dostosowaniach do wymagań regulacyjnych i podatkowych to innowacje będą zawsze na drugim miejscu #KongresBankowościDetalicznej @PKOBP

To największe w Polsce cykliczne forum dyskusyjne przedstawicieli banków, regulatorów, doradców i ekspertów z zakresu bankowości detalicznej, które od lat stanowi kluczową platformę wymiany myśli i doświadczeń. Kongres skupia się na wyzwaniach sektora, identyfikuje problemy i proponuje rozwiązania stymulujące rozwój i zwiększające jego bezpieczeństwo – zapewniają organizatorzy konferencji, która jest wspólnym przedsięwzięciem Gdańskiej Akademii Bankowej i PKO Banku Polskiego.

Uczestnicy Kongresu Bankowości Detalicznej przez dwa dni próbować będą odpowiedzieć na najbardziej ważne obecnie pytania, przed którymi stoją bankowcy, m.in.: czy banki mają być kochane i podziwiane przez swoich klientów niczym Apple, Facebook czy Zalando, czym sprzedaż online produktów w e-commerce rożni się od usług finansowych oferowanych w bankowości mobilnej czy internetowej.

Co zrobić, by banki nie zostały wyłącznie dostarczycielami pieniądza i obsługującymi płatności i nie straciły bezpośredniego kontaktu z klientami? Czy jest miejsce w bankach na całkowite zmiany w modelach biznesowych jak ma to miejsce np. na rynku platform telewizji cyfrowej?, jak wykorzystać doświadczenie firm telekomunikacyjnych I platform cyfrowych, które mimo regulowanego rynku, w tym na poziomie ceny dla klienta końcowego,  potrafiły zbudować silne marki i utrzymać kontakt z klientem?

Jednym z kluczowych tematów tegorocznego spotkania będzie pytanie: czy i jak firmy z konkurencyjnych i jednocześnie coraz silniej ze sobą związanych sektorów: finansowego i technologicznego są przygotowane do „walki” o pracownika i tworzenie dla niego atrakcyjnych warunków pracy w Polsce?

Wystąpienie wprowadzające wygłosiła prof. zw. dr hab. Janina Harasim, z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Rozpoczęła tym samym tegoroczną Debatę Gigantów Bankowości Detalicznej.

W dyskusji, którą prowadził Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna, ponadto udział wzięli szefowie największych krajowych banków detalicznych: Brunon Bartkiewicz, prezes ING Bank Śląski S.A., Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska S.A., Przemek Gdański, prezes BNP Paribas Bank Polska S.A., Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Bank Polski i Michał Krupiński, prezes Bank Pekao S.A.

Dyskutowano o najistotniejszych i najważniejszych wyzwaniach stojących przed sektorem bankowym, w kontekście szeroko rozumianej odpowiedzialności zarówno sektora jak i regulatorów oraz klientów.

Sektor bankowy przechodzi obecnie największą transformację w historii. Zaawansowana analityka danych, jeszcze większa automatyzacja procesów, to są trendy, za którymi musimy nadążać  – powiedział Michał Krupinski, prezes Pekao S.A.

Prof. Janina Harasim zwróciła uwagę, że jeśli banki będą się skupiać na dostosowaniach do wymagań regulacyjnych i podatkowych to innowacje będą zawsze na drugim miejscu.

Prezes Zbigniew Jagiełło podkreślił natomiast, że: jednym z głównych wyzwań dla sektora bankowego jest niska rentowność części sektora, a istotnym wyzwaniem będzie sprostanie wymogom MREL (minimum requirement for own funds and eligible liabilities), czyli nowym minimalnym wymogom, jakie muszą w niedalekiej przyszłości spełniać banki.

Pierwszego dnia konferencji,w kuluarach oraz podczas kolejnych sesji kongresowych dyskutowano m.in. o wpływie konkurencji ze strony GAFAA, cyfryzacji i platformizacji bankowości detalicznej, korzyściach z otwarcia się na produkty pozabankowe (value added services), ograniczaniu skutków oszustw w cyfrowym świecie oraz o europejskich doświadczeniach oraz krajowych uwarunkowaniach i szansach stwarzanych przez open data economy.

Źródło: aleBank.pl