Konferencje i szkolenia: VI Kongres finansowania nieruchomości mieszkaniowych w krajach Europy Środkowowschodniej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

VI Międzynarodowy Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej jest organizowany w okresie trudnym dla światowej gospodarki z powodu zjawisk recesyjnych zachodzących w szeregu krajów o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, gdzieniegdzie spadek PKB, wzrost bezrobocia i obniżenie poziomu siły nabywczej społeczeństwa powodują, że finansowanie budownictwa mieszkaniowego napotyka liczne trudności.

Jedną z cech szczególnych obecnej sytuacji jest zróżnicowanie zjawisk kryzysowych zarówno w aspekcie terytorialnym, jak i zakresu czy głębokości zachodzących procesów gospodarczych, co pokazuje np. sytuacja Polski i niektórych innych krajów regionu.

Głównym celem VI Kongresu jest wymiana poglądów i doświadczeń w celu zapobiegania zjawiskom kryzysowym w sektorze mieszkalnictwa i podtrzymanie dynamiki finansowania rynku nieruchomości, przy zachowaniu stabilności systemu finansowego i wysokiego poziomu świadczonych usług.

Ważna będzie także dyskusja na temat perspektyw rozwoju rynku finansowego w Polsce i innych krajach oraz harmonizacji działań w celu ujednolicenia prawa, zasad i wymogów panujących na rynkach światowych, w tym wprowadzania i upowszechniania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI