Konferencja prasową Związku Banków Polskich

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.01.250x97W imieniu Prezesa Związku Banków Polskich, Krzysztofa Pietraszkiewicza, mamy zaszczyt zaprosić na comiesięczną konferencję prasową ZBP.

W trakcie konferencji przedstawione będą następujące tematy:

 • Najnowsza edycja Raportu infoDOK,podsumowująca sytuacjępo II kwartale 2012 roku, w tym:
  • Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości;
  • Łączna liczba i kwoty udaremnionych prób wyłudzeń kredytów;
  • Największe kwoty wyłudzeń kredytów.
 • Komentarz do zmian w Rekomendacji T
 • Opłata Interchange

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną ponadto najnowsze wyniki badań koniunktury bankowej, przygotowane przez TNS Polska.

W konferencji udział wezmą:

 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP
 • Mieczysław Groszek, Wiceprezes ZBP
 • Marcin Idzik, TNS Polska
 • Grzegorz Kondek, ZBP koordynator kampanii „Dokumenty Zastrzeżone”

Konferencja odbędzie się:
23października2012 r. (wtorek)
o godz. 11.30
w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6 w Warszawie