Konferencja „Potęga rozwoju – rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.05.400x266Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konferencji "Potęga rozwoju - rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał", która odbędzie się w dniu 29 października br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Organizatorem przedsięwzięcia jest m.in. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Tematyka konferencji obejmować będzie możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz roli innowacji w rozwoju sektora MSP. Jej celem będzie dyskusja oraz wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a przedstawicielami Parlamentu, Rządu, władz samorządowych i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Dzięki takim działaniom łatwiej rozpoznać bieżące bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, co z kolei pozwoli na występowanie do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej z inicjatywą zmian przepisów utrudniających lub hamujących rozwój sektora MSP. Integralną częścią konferencji będzie debata pod hasłem „W poszukiwaniu efektywnych instrumentów wsparcia MSP”.

Konferencji towarzyszyć będzie finał Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2014”, nad którym honorowy patronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego. Współzawodnictwo o tytuł Lidera Przedsiębiorczości należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów promujących przedsiębiorczość w Polsce. Konkurs ten jest organizowany przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości od 1994 roku. Tytuł nadawany w ramach konkursu wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, konkurencyjne i dynamicznie rozwijające się firmy rzemieślnicze, handlowe, produkcyjne i usługowe, działające na terenie całego kraju.

Konferencja jest objęta Honorowym Patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz Patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie do dnia 24 października br. wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji na
http://www.fund.org.pl/redir,index?wiecej=4386&wiecej_news=1

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości