Konferencja Katedr Finansów, 14-15 września

Konferencja Katedr Finansów, 14-15 września
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
14 i 15 września odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Konferencja Katedr Finansów 2023 "Finanse wobec wyzwań Nowej Gospodarki".

Spośród wszystkich konferencji finansowych w Polsce, Konferencja Katedr Finansów może pochwalić się jedną z najdłuższych historii. Organizowana nieprzerwanie od lat 70. XX w., każdego roku przez inny ośrodek naukowy zajmujący się badaniami w różnych obszarach finansów. Konferencja co roku gromadzi szerokie grono ekonomistów i finansistów ze wszystkich wiodących ośrodków naukowych w Polsce. Dyskutowane obszary dotyczą przede wszystkim najbardziej aktualnych wyzwań stojących przed finansami.

W tym roku tematem przewodnim konferencji są „Finanse wobec wyzwań nowej gospodarki”. Wyzwania ostatnich lat dla gospodarki stanowią wydarzenia związane z pandemią COVID-19, inwazją Rosji na Ukrainę, wysoką inflacją, kryzysem energetycznym, kwestiami demograficznymi, społecznymi, środowiskowymi, czy wreszcie groźbą recesji. Konsekwencje tych wydarzeń rodzą szereg ważnych pytań, na które nauka również z obszaru finansów powinna szukać odpowiedzi.

Z drugiej strony gospodarka 4.0, czy 5.0 wykorzystująca coraz szerzej nowoczesne technologie otwiera przed gospodarką nowe możliwości, jednak stanowi też wyzwanie w obszarze cyberbezpieczeństwa, jak i w wymiarze społecznym.

Szanse i zagrożenia z tym związane są zatem ciekawym i aktualnym obszarem, nad którym warto pochylić się w tym turbulentnym okresie. Wobec tego szeroko rozumiana „Nowa Gospodarka” staje się faktem, a tym samym podstawą do ciekawych dyskusji i sformułowania konstruktywnych rekomendacji.

28 sesji i 160 wystąpień

Organizatorem tegorocznej edycji KKF są Instytut Finansów oraz Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który ma zaszczyt prowadzić ją po raz trzeci w historii. Poprzednie edycje gościły w Poznaniu w latach 2000 oraz 2010.

W czasie tegorocznej edycji podczas 28 sesji ponad 230 uczestników z ponad 30 ośrodków naukowych będzie dyskutować nad ponad 160 wystąpieniami. Pomimo, że konferencja ma formułę hybrydową, ponad 90% jej uczestników wybrało stacjonarną formę uczestnictwa. W konferencji wezmą również udział przedstawiciele NBP, BIK i ZBP.

Podczas sesji równoległych uczestnicy prezentować będą swoje badania z różnorodnych obszarów: wyzwań współczesnych finansów, bankowości centralnej, komercyjnej i spółdzielczej, bezpieczeństwa sektora bankowego, innowacji w bankowości, finansów samorządowych, rynków finansowych z różnych perspektyw, finansów przedsiębiorstw z różnych perspektyw, finansów publicznych, ubezpieczeń, finansów osobistych, podatków w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, technologii finansowych FinTech, finansów zrównoważonych (ESG) i wielu innych zagadnień.

Podczas konferencji wystąpi czterech zaproszonych Keynote Speakerów z ciekawymi wystąpieniami:

prof. Paul H. Dembinski, University of Fribourg, Foundation of the Observatoire de la Finance

Blaski i cienie finansów na rzecz zrównoważonego rozwoju

prof. Jan Toporowski, University of London

Spory o Finansowaniu Nowej Technologii

dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, dyrektor Digital Economy Lab UW

Nawigowanie w cyfrowym świecie: Wyzwania i zagrożenia transformacji cyfrowej

Karol Wolniakowski, Wiceprezes Zarządu, SGB Bank S.A

Transformacja cyfrowa w sektorze bankowości spółdzielczej

W czasie konferencji zaplanowana jest również debata z praktykami na temat edukacji finansowej, sesja plenarna Komitetu Nauk o Finansach PAN, w której swój udział potwierdzili:

  • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – UE we Wrocławiu
  • prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska – UE w Poznaniu, koordynator projektu RID „Nowe Pokolenie w Nowej Gospodarce”
  • Waldemar Zbytek – Prezes Zarządu, Warszawski Instytut Bankowości
  • Marzena Atkielska – Prezes Zarząd, Fundacja Santander Bank Polska S.A.
  • Wojciech Pantkowski – Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa

Konferencji Katedr Finansów Poznań 2023 towarzyszą 3  konkursy, których wyniki poznamy podczas zamknięcia konferencji 15 września 2023 r.:

  • Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości na najlepsze wystąpienie podczas KKF 2023 adresowany do stacjonarnych uczestników posiadających maksymalnie stopień naukowy doktora.
  • Konkurs BEST PAPER Award organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na najlepszy artykuł naukowy.
  • XV edycja konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN o Nagrodę Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. Sponsorem nagrody jest SGB-Bank SA.

Tym, co wyróżnia Konferencję Katedr Finansów jest jej ścisły związek z praktyką gospodarczą. Wyrazem tego jest zaangażowanie w organizację konferencji Partnerów i Patronów.

Partnerami KKF Poznań 2023 są Fundacja Santander Bank Polska S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Centrum Procesów Bankowych i Informacji, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Warszawski Instytut Bankowości, Biuro Informacji Kredytowej, Krajowa Izba Rozliczeniowa, SGB Bank S.A oraz Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tegoroczną konferencją Patronatem objęli Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Fundacja GPW oraz Europejska Federacja Doradców Finansowych EFFP Polska.

Patronami honorowymi KKF 2023 są JM Rektor Prof. dr hab. Maciej Żukowski oraz Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

Patronami medialnymi tegorocznego wydarzenia zostali – Rzeczpospolita, TVP3 Poznań, Radio Poznań, Miesięcznik finansowy Bank, portal Bank.pl oraz TV Student.

Konferencja Katedr Finansów jako miejsce wymiany doświadczeń i poglądów naukowców oraz praktyków zaowocuje publikacjami uczestników w jedenastu wysoko punktowanych czasopismach, jak również rozdziałami tematycznymi w monografiach naukowych poświęconych problematyce Finansów wobec wyzwań Nowej Gospodarki.

Przewodniczącym Rady Programowej konferencji jest dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP, a Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP. Wstęp na konferencję mają tylko zarejestrowani uczestnicy.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie internetowej UE w Poznaniu

Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu