Komunikat ze 146. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 stycznia 2012 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
knf.01.250x98
 1. W sto czterdziestym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:
  • Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pan Maciej H. Grabowski - Przedstawiciel Ministra Finansów1,
  • Pani Czesława Ostrowska - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2, Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
 • KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
  Pana Stanisława Grądziela na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu, Pani Agnieszki Wołoch na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim.
 • Komisja jednogłośnie nałożyła na X – Trade Brokers Dom Maklerski SA karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za istotne naruszenie art. 105 ust. 1 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, poprzez stosowanie w okresie od grudnia 2009 r. do czerwca 2011 r. współczynników delta obliczonych za pomocą własnych modeli wyceny opcji bez uzyskania zgody KNF.
 • KNF zapoznała się z informacjami o:
  • polityce nadzorczej wobec oddziałów instytucji kredytowych prowadzących działalność na terytorium RP,
  • wynikach BION zakładów ubezpieczeń/ reasekuracji za 2010 r., zadaniach w ramach projektu Wypłacalność II,
  • procesach przedaplikacyjnych modeli wewnętrznych krajowych zakładów ubezpieczeń,
  • wynikach ankiety na temat własnej oceny ryzyka i wypłacalności oraz zarządzania ryzykiem (ORSA) w działalności zakładów ubezpieczeń/ reasekuracji,
 • Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:
  • 24 stycznia 2012 r.
  • 7 lutego 2012 r.
  • 21 lutego 2012 r.
  • 6 marca 2012 r.
  • 20 marca 2012 r.
  • 3 kwietnia 2012 r.
 • 1 Pan M. Grabowski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2 i 3.
  2 Pani Cz. Ostrowska nie brała udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 4 c – g.

  Źródło: KNF