Komunikat RPP: decyzje o kolejnych podwyżkach stóp procentowych w znacznym stopniu uzależnione od sytuacji zewnętrznej

Komunikat RPP: decyzje o kolejnych podwyżkach stóp procentowych w znacznym stopniu uzależnione od sytuacji zewnętrznej
Fot. stock.adobe.com/Robson90
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
RPP w swoim komunikacie z 8 czerwca stwierdza, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

W komunikacie RPP opublikowanym pod decyzji podwyżce stóp procentowych czytamy między innymi:

„Dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę.”

Możliwe interwencje na rynku walutowym

W ocenie Rady podwyższona inflacja wynika głównie z silnego wzrostu światowych ceny surowców energetycznych i rolnych – w znacznej części będących konsekwencją rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie – oraz wcześniejszych wzrostów regulowanych krajowych taryf na energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną.

Rada zauważa, że wzrostowi cen w Polsce sprzyja utrzymujący się wysoki popyt pozwalający przenosić przedsiębiorstwom wzrost kosztów na ceny finalne.

„Inflację ogranicza natomiast obniżenie części stawek podatkowych w ramach Tarczy Antyinflacyjnej” – czytamy w komunikacie.

W dokumencie podkreślono, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

Co będzie sprzyjać obniżeniu inflacji?

W odniesieniu do najbliższej przyszłości w komunikacie znalazły się następujące oceny:

„W nadchodzących kwartałach oczekiwane jest utrzymanie się oddziaływania czynników obecnie podwyższających dynamikę cen, w tym związanych z rosyjską agresją zbrojną przeciw Ukrainie. Jednocześnie podwyższanie stóp procentowych NBP wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny będzie oddziaływać w kierunku stopniowego obniżania się inflacji w kolejnych latach. Obniżaniu inflacji powinno sprzyjać także umocnienie złotego, które w ocenie Rady będzie spójne z fundamentami polskiej gospodarki.”

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła w środę 8 czerwca stopę stopę referencyjną do 6% z 5,25%.

Źródło: Narodowy Bank Czech / CNB