Komisja Europejska zawetuje budżet państwa strefy euro

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

euro.bankowosc.250xJutro, podczas drugiego dnia sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski będzie głosował nad projektem rezolucji zwiększającym kompetencje Komisji Europejskiej, która będzie mogła zawetować niestabilny ekonomicznie budżet państwa strefy euro.

Europosłowie będą głosować nad poprawkami do projektu rezolucji w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej.

Propozycje zawarte we wnioskach Komisji Europejskiej, które są podstawą prac Parlamentu, tzw. dwupak, stanowią uzupełnienie pakietu w sprawie europejskiego zarządzania gospodarczego (tzw. sześciopaku), który Parlament i Rada przyjęły w 2011.

Zdaniem sprawozdawcy Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Jean-Paul’a Gauzès’a,  państwo członkowskie, którego walutą jest euro, musi podlegać wzmocnionemu nadzorowi, jeżeli jest dotknięte lub zagrożone poważnymi zaburzeniami finansowymi.

Sprawozdanie zawiera też m.in. propozycję utworzenia systemu ochrony prawnej, z której korzystać będą mogły państwa członkowskie, którym w niedalekiej przyszłości grożą opóźnienia w płatnościach lub zawieszenie płatności. Komisja, po wysłuchaniu opinii Rady, mogłaby podjąć decyzję o objęciu danego państwa członkowskiego tą ochroną prawną, co wiązałoby się przede wszystkim z zawieszeniem postanowień dotyczących „nettingu upadłościowego” lub „zdarzenia kredytowego”.

Pełny tekst sprawozdania i projektu rezolucji znajduje się tutaj.

Źródło: www.europarl.eu

Agnieszka Krawczyk
www.aleBank.pl