Kolejny rozdział dylematów Rady Polityki Pieniężnej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

krzywda.monika.akcenta.01.266x400Na głównej parze walutowej euro osłabiło się w ostatnim tygodniu aż do poziomu 1,23 USD/EUR. Powodem zaistniałej sytuacji były gorsze dane ze strefy euro (indeksy PMI) oraz niepewność przed posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego. Euro wciąż pozostaje pod presją podażową.

Złoty zyskiwał w minionych dniach przede wszystkim w stosunku do euro umacniając się aż do poziomu 4,15 PLN/EUR. Złoty utrzymuje się na najwyższych wartościach przez ostatnie 4 miesiące. Mniej szczęścia miał jednak na parze z dolarem, na której to polska waluta nieco straciła na wartości. W drugiej połowie tygodnia wahania odbywały się w paśmie 3,36 – 3,38 PLN/USD (dane przed wynikami payrollsów).

Kluczowym wydarzeniem poprzedniego tygodnia na krajowym rynku było posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. RPP ma obecnie niemały dylemat. Z jednej strony otrzymuje pozytywne informacje dotyczące dynamiki wzrostu gospodarczego (z annualizowanym wzrostem w III kw. na poziomie +3,4%), które stawiają Polskę w dobrym świetle w porównaniu z innymi państwami EU28. Z drugiej strony dane wskazują na spadek inflacji (w ramach EU28 głębsza inflacja występuje jedynie w Grecji, Bułgarii i na Węgrzech). W RPP decydujący głos ma jednak większość opowiadająca się za dalszą redukcją stóp procentowych. Z tego powodu wysoce prawdopodobne wydają się dalsze cięcia w najbliższych miesiącach. Relatywnie wysoki poziom stóp  będzie wspierał silniejszy kurs złotego, co oznaczać będzie pogłębianie się tendencji deflacyjnych przy jednocześnie gorszych perspektywach dla polskich eksporterów. W tym kontekście wciąż jednak wybrzmiewa pytanie dotyczące sytuacji gospodarczej w Niemczech, w związku z tym jednorazowe cięcie o 0,50 pkt. w I kw. 2015r. jawi się jako dość prawdopodobne.

141409.akcenta.01.371141409.akcenta.02.371141409.akcenta.03.371141409.akcenta.04.600

Monika Krzywda
analityk AKCENTY