Kolejne dwa projekty JESSICA z Bankiem Ochrony Środowiska dla Świnoujścia

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pln.euro.02.250x189Bank Ochrony Środowiska podpisał kolejne dwie umowy w województwie Zachodniopomorskim w ramach inicjatywy JESSICA. Jedna z nich, to rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego szpitala miejskiego na potrzeby kompleksu wypoczynkowo-konferencyjnego. Natomiast druga to budowa targowiska miejskiego wraz niezbędną infrastrukturą. Wartość obu przedsięwzięć wynosi łącznie ponad 19 mln zł, z czego 8,7 mln zł, to wartość preferencyjnych pożyczek, jakiej udzieli BOŚ Bank.

Celem projektu w Świnoujściu jest rewitalizacja dawnego szpitala miejskiego i jego otoczenia na ośrodek wypoczynkowo – konferencyjny. Oprócz gruntownej renowacji budynków, inwestor zagospodaruje również przestrzeń wokół nich oraz zrewitalizuje bezpośrednio przylegającą do obiektu część promenady nadmorskiej. Dodatkowo w ramach inwestycji powstaną elementy infrastruktury (parking ogólnodostępny, plac zabaw, WiFi), służące mieszkańcom, jak również przyjeżdżającym do Świnoujścia turystom. Natomiast druga umowa obejmuje budowę targowiska miejskiego wraz niezbędną infrastrukturą – w tym budowę dziewięciu pawilonów targowych z lokalami handlowymi dla poszczególnych branż. Targowisko znajdować się będzie na zamkniętej  i ogrodzonej przestrzeni, a na jego terenie zaprojektowane zostaną nowe ciągi komunikacyjne – w tym drogi, chodniki parking dla samochodów jak i stojaki na rowery. Oba zaplanowane przedsięwzięcie wpisują się w kierunek rozwoju Świnoujścia, które w swojej strategii planuje stopniowo rewitalizować obszary miejskie, przyczyniając się do poprawy estetyki przestrzeni w centrum miasta.

Całkowity koszt realizacji obu inwestycji to ok. 19 mln zł, z czego ponad 8,7 mln zł, to środki pochodzące z inicjatywy JESSICA. Pozostałą część kwoty stanowią środki własne inwestora oraz kredyt z BOŚ S.A.

Bank Ochrony Środowiska, jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich identyfikuje, analizuje i ocenia pod względem formalnym i merytorycznym oraz finansuje miejskie projekty rewitalizacyjne zgodnie z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. BOŚ S.A. został wybrany w ramach konkursu do zarządzania funduszem w wysokości ok. 65 mln zł. Oprócz środków JESSICA, BOŚ przeznaczył na współfinansowanie tych samych inwestycji dodatkowe 100 mln zł z własnych środków.

Jessica z Bankiem Ochrony Środowiska

W całej Polsce BOŚ finansuje inwestycje z inicjatywy Jessica, na łączną kwotę ponad 100 mln zł – udostępniając jednocześnie środki własne w wysokości 67 mln zł. Jak do tej pory umowy zostały podpisane w: Kamieniu Pomorskim, Jastrzębiu Zdroju, Pruszczu Gdańskim, Kołobrzegu, Czechowicach-Dziedzicach, Tychach i Kościerzynie.

Inicjatywa JESSICA jest pozadotacyjnym, zwrotnym instrumentem inżynierii finansowej, stworzonym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB). Celem nadrzędnym Inicjatywy JESSICA jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez promowanie pozadotacyjnych, zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej i dokonywanie inwestycji w projekty miejskie ujęte w zintegrowanych planach rozwoju obszarów miejskich.

Więcej informacji na www.bosbank.pl

Źródło: Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.)