KNF: zysk netto sektora bankowego spadł do 9,91 mld na koniec października 2022 r.

KNF: zysk netto sektora bankowego spadł do 9,91 mld  na koniec października 2022 r.
ot. stock.adobe.com/agcreativelab
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto banków na koniec października 2022 r. wyniósł 9,9 mld zł, co w stosunku do poprzedniego miesiąca stanowiło wzrost o 4,4 mld zł (+79,0% m/m). Wynik ten był niższy o 0,6 mld zł (-5,8% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec października 2021 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego.

„Na koniec października 2022 r. 10 banków komercyjnych wykazało łączną stratę w wysokości 4,9 mld zł. Banki te miały ok. 15,9 % udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 15,0 mld zł” – podała również KNF.

W okresie dziesięciu br. wynik z odsetek wyniósł 61 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 15,55 mld zł. Koszty działania wyniosły 37,39 mld zł.

Odpisy

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości ) wyniosły 6,69 mld zł wobec 7,01 mld zł miesiąc wcześniej.

Wskaźnik ROE sektora bankowego

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec października wyniósł 3,63% (+1,79 pkt proc. r/r, + 2,07 pkt proc. m/m), a ROA sięgnął 0,24% (+0,09 pkt proc. r/r, +0,15 pkt proc. m/m), podano też w prezentacji.

Czytaj także: Raport NBP: sektor bankowy stabilny, ale bilans ryzyka pogarsza się >>>

Współczynniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w wrześniu br. na poziomie 18,21% (TCR) i 16,35% (T1).

Na koniec października 2022 r. działalność prowadziło: 30 banków komercyjnych, 498 banków spółdzielczych, 34 oddziały instytucji kredytowych i banków zagranicznych.

Wartość kredytów i depozytów w październiku

Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w październiku 2022 r. zmniejszył się o 20,9 mld zł (tj. o -1,7% m/m) do 1208,8 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 1,2%, wynika też z danych KNF. Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w październiku 2022 r. wzrosła o 14,8 mld zł do 1 617,5 mld zł (+0,9% m/m i +6,8% r/r).

Należności od gospodarstw domowych spadły o 5,6% r/r do 758 mld zł, zaś od przedsiębiorstw – wzrosły o 15,2% r/r do 442,3 mld zł, podano w prezentacji.

Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w październiku 2022 r. obniżył się o 15,5 mld zł do poziomu 474,5 mld zł (-3,2% m/m i -6,2 % r/r):

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych w październiku zmniejszył się (-1,7 mld zł) do 391,6 mld zł (-0,4% m/m i -1,1% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec października 2022 r. wynosił 82,5%;
* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się w stosunku do poprzedniego miesiąca (-14,3% m/m i -24,4% r/r)” – czytamy także.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w październiku 2022 r. obniżył się o -2,8 mld zł do poziomu 183,3 mld zł (-1,5% m/m i -2% r/r), podano również.

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w październiku 2022 r. zmniejszył się o 0,1 mld zł do 186,2 mld zł (-0,1% m/m i +26,8% r/r). Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w październiku 2022 r. zmniejszył się o 0,2 mld zł do 153,5 mld zł (-0,2% m/m i +8,6% r/r).

„Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym w październiku 2022 r.:
* Zmniejszył się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,7 mld zł do poziomu 66,2 mld zł (-5,3% m/m i -10,1% r/r);
* produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (16,6 mld zł) i operacyjne (17,3 mld zł);
* podmiotowo dominują osoby prywatne (26,6 mld zł) oraz MSP (19,8 mld zł)” czytamy również w prezentacji.

Wskaźnik kredyty/depozyty obniżył się do poziomu 71,8% (-1,8 pkt proc. m/m i -4 pkt proc. r/r)na koniec października br.

Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w październiku 2022 r. wzrosła o 14,8 mld zł do 1 617,5 mld zł (+0,9% m/m i +6,8% r/r), podano również.

Źródło: ISBnews