KNF podała wyniki finansowe SKOK-ów

KNF podała wyniki finansowe SKOK-ów
KNF - Komisja Nadzoru Finansowego (fot. Adobe Stock)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na koniec III kwartału 2018 r. 33 kasy SKOK prowadzące działalność wykazały łączny zysk w wysokości ok.16,43 mln zł - podała Komisja Nadzoru finansowego. Za III kwartał 2017 r. kasy wykazały zysk w wysokości 16,29 mln zł (wzrost o 0,9%).

Na koniec III kwartału 2018 r. kasy #SKOK wykazały łączny zysk w wysokości ok.16,43 mln zł - podał @uknf

Jednocześnie 9 kas wykazało stratę netto, a 13 straty na działalności podstawowej. Wynik finansowy kas nie stanowi istotnego źródła zasilenia ich funduszy własnych – podała KNF.

Fundusze własne kas prowadzących działalność na koniec III kwartału 2018 r. wzrosły o 24,6 mln zł, tj. o 7,3%, do 362,1 mln zł. W III kwartał 2018 r. wzrósł współczynnik wypłacalności kas o 0,3 p.p. do poziomu 4,16% – wynika z danych KNF.

Korekty do wyników finansowych SKOK

Z ustaleń nadzoru inspekcyjnego i analitycznego wynika podał KNF – że wyniki finansowe niektórych kas powinny zostać skorygowane (obniżone) o łączną kwotę ok.0,3 mln zł.

Po uwzględnieniu tych korekt – biorąc pod uwagę dane sprawozdawcze kas na koniec III kwartału 2018r. – wartość funduszy własnych kas obniżyłaby się do (+)361,8 mln zł, a współczynnik wypłacalności do poziomu (+)4,16%.

Na koniec III kwartału2018 r. działalność prowadziło 33 kasy. W porównaniu do końca 2017 r. ich liczba zmniejszyła się o jedną kasę, w związku z podjęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego w maju 2018 roku decyzji o przejęciu SKOK Rafineria przez bank krajowy – podał również KNF.

Pełen raport KNF o SKOK-ach

Na koniec III kwartału 2018 r. 22 kasy objętych było postępowaniami naprawczymi, w tym 3 kasy realizowały programy naprawcze uzgodnione z KNF.

Źródło: KNF