KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BOŚ Banku

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BOŚ Banku
By Fermina - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26882867
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania na poziomie skonsolidowanymm funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,50 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank.

Dotychczas bank utrzymywał ten bufor na poziomie 0,52 pkt proc.

Według KNF, bufor ten powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,37 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,28 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I. 

Czytaj także: KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego PKO BP >>>

Dotychczas bank, na poziomie skonsolidowanym, utrzymywał fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 0,52 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. 

Czytaj także: Bank Pekao: KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych >>>

Na dzień sporządzenia raportu grupa kapitałowa banku spełnia zalecany przez KNF poziom współczynników kapitałowych. 

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews