Klient w centrum nowej normalności, wkrótce konferencja IT@BANK

Klient w centrum nowej normalności, wkrótce konferencja IT@BANK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przed konferencją IT@BANK rozmawiamy z Bartłomiejem Noconiem, dyrektorem Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich.

#BartłomiejNocoń: KLIENT jest tym słowem-kluczem, wokół którego zakotwiczamy dyskusje prowadzone w ramach poszczególnych debat i wszystkich sesji #ITBANK

Karol Mórawski: Przed nami kolejna edycja IT@BANK. Czego możemy się spodziewać podczas tegorocznych obrad, które odbywają się w tak niecodziennych okolicznościach?

Bartłomiej Nocoń: Listopadowo-grudniowa konferencja IT@BANK2020, z uwagi na obecną sytuację w kraju odbywać się będzie w całości w formule online. W gronie członków Rady Programowej pod przewodnictwem wiceprezesa ZBP, Włodzimierza Kicińskiego ustaliliśmy, że motywem przewodnim, który będzie nam towarzyszył w trakcie trzech sesji konferencji IT@BANK2020 to jest: 19 listopada, 26 listopada i 3 grudnia bieżącego roku, będzie „Klient w centrum nowej normalności”.

Pierwsza sesja będzie się koncentrować na perspektywie biznesowej, a dyskusja dotyczyć będzie wyzwań i szans, które stoją przed sektorem w kontekście szybko zachodzących zmian i konieczności sprawnego dostosowania się do nich.

Druga sesja, planowana na 26 listopada br. będzie również stanowić przyjęcie perspektywy klienta, ale tym razem z punktu widzenia technologicznego. Punkt ciężkości w tej sesji położony będzie na wszelkie aspekty związane z transformacją cyfrową, jaka dokonuje się w świecie bankowym. Będzie to również próba spojrzenia szerzej w kierunku tego, co dzieje się w innych branżach, a co mogłoby być inspiracją dla bankowców.

Podczas tego webinarium zaplanowaliśmy dyskusję wokół modelu banku przyszłości w chmurze.

Na zakończenie IT@BANK2020 odbędzie się trzecia sesja, planowana na 3 grudnia br. Sesja, w ramach której będziemy chcieli porozmawiać z zaproszonymi gośćmi na temat technologii przyszłości i planowanych innowacji, ale z uwzględnieniem wątku edukacyjnego oraz bezpieczeństwa korzystania ze zdalnych form komunikacji.

Do udziału w tej ostatniej, kongresowej sesji zapraszamy szefów innowacji i strategii z sektora bankowego.  

To co chcę wyraźnie podkreślić, to fakt, że to KLIENT  jest tym słowem-kluczem, wokół którego zakotwiczamy dyskusje prowadzone w ramach poszczególnych debat i wszystkich sesji.

Oprócz wspomnianych powyżej, w ramach tegorocznego kongresu IT@BANK 2020 wybrzmią kwestie takie jak najważniejsze trendy i obserwowane zmiany w sektorze w okresie pandemii. Chcemy zastanowić się, co to oznacza dla klientów dziś i co to może oznaczać w perspektywie najbliższych lat.

Na pewno będzie nam towarzyszyła również próba odpowiedzi na pytanie, gdzie jesteśmy jako sektor bankowy w kontekście realizowanych, jak zapowiadanych transformacji cyfrowych. Mam na myśli w szczególności refleksję, czy polskie banki nadążają za tymi zmianami, które zachodzą na rynku bankowości cyfrowej w krajach rozwiniętych, czy dalej jesteśmy w gronie liderów?

Ważnym tematem będzie również omówienie zmian postaw zakupowych i przyspieszenie transformacji świata płatności w okresie ostatnich 6-9 miesięcy w kierunku kanałów zdalnych i płatności bezgotówkowych.

Wśród tak licznych zagadnień zabrakło problematyki regulacyjnej, która w ostatnich latach dominowała na wszystkich kongresach poświęconych bankowości. Czy tsunami regulacyjne należy do przeszłości?

Powiedziałbym raczej, że banki nauczyły się dość sprawnie funkcjonować w otoczeniu „regulacyjnego tsunami”. Pandemia w znaczny sposób przyspieszyła prowadzoną transformację mając także wpływ na  obszar administracyjno-regulacyjny.

Mam tu na myśli na przykład przyspieszenie wokół tematów takich jak open banking czy cloud computing. Tym niemniej cały czas trzeba mieć na uwadze aspekt bezpieczeństwa przy uruchamianiu wskazanych inicjatyw.

Problematyka prawno-regulacyjna wybrzmiewa podczas innych kongresów, stąd  Rada Programowa tegorocznego IT@BANK 2020 uznała, że należy w szczególny sposób położyć nacisk na aspekty klientowskie i przyjęcie perspektywy biznesu, technologii, innowacji oraz edukacji i spojrzenia w przyszłość.

***

Więcej na ten temat podczas
konferencji IT@BANK.
Pierwsza część już 19 listopada 2020 r.

Zapraszamy do rejestracji: www.aleBank.pl/ITBANK

Źródło: aleBank.pl