Kiedy Forum Wyrobów Akcyzowych?

Kiedy Forum Wyrobów Akcyzowych?
Fot. stock.adobe.com/WavebreakMediaMicro
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Akcyza to jedno z ważniejszych źródeł dochodów budżetu państwa. Podczas lutowego posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych omawiano zmiany projektu Ustawy o podatku akcyzowym. Wiceminister finansów, Jan Sarnowski, zapowiedział, że powołane zostanie Forum Wyrobów Akcyzowych.

Zgodnie z zapowiedziami, prace Forum miały się rozpocząć w drugim kwartale 2021 roku. Według informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, Forum ma być platformą dialogu na temat polityki akcyzowej dot. wyrobów tytoniowych, alkoholowych i potencjalnie innych podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Branże apelują o wypracowanie ogólnej „mapy drogowej” dotyczącej tzw. matrycy akcyzowej, czyli dialogu dotyczącego kształtu oraz stawek akcyzy na kolejne lata

Jan Sarnowski powiedział na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w Sejmie 10.02.2021 r., że:

„Potrzeba nam transparentnego forum, na polu którego wszyscy interesariusze mogliby się wypowiedzieć, gdzie wspólnie mogliby wypracować z jednej strony docelową wizję matrycy stawek podatku na wyroby tytoniowe i ich zamienniki, a z drugiej strony również stanowiska Polski wobec prac, które będą toczone w najbliższych miesiącach w UE.

Pamiętajmy, że druga połowa tego roku to będzie również ten czas, w którym dojdzie do harmonizacji przepisów dotyczących opodatkowania zamienników do tych naszych tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Tu całkowicie kluczową kwestią jest również to, żeby Polska reprezentowała pogląd producentów, którzy u nas w Polsce działają, aby rozwiązanie, które zostanie przyjęte dla całej UE, w maksymalny sposób było proste, wygodne dla branży oraz przede wszystkim bezpieczne dla budżetu państwa, żeby nie tworzyły się tutaj jakieś możliwości manipulowania stawką akcyzy ze strony podmiotów rynkowych. (…)

Dlatego konkretna propozycja. Ministerstwo Finansów chciałoby na przełomie I i II kwartału br. rozpocząć prace Forum Opodatkowania Wyrobów Akcyzowych.”

Co ważne, do konsultacji miały być zaproszone wszystkie podmioty zainteresowane tym zagadnieniem, a zatem poza przedstawicielami branż akcyzowych oraz ekspertami tych sektorów, również ekonomiści, eksperci podatkowi oraz zajmujący się zdrowiem publicznym.

Powstanie Forum Opodatkowania Wyrobów Akcyzowych – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl) https://www.gov.pl/web/finanse/powstanie-forum-opodatkowania-wyrobow-akcyzowych

Czytaj także: Podatki i podgrzewanie atmosfery

Rynek wyrobów tytoniowych, e-papierosy a stawki akcyzy

Pierwsze spotkanie ma być poświęcone rynkowi wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów oraz produktów nowatorskich. Oczekiwania wobec forum są bardzo duże i dotyczą rozwiązań, które pozwolą na jak najszybsze urealnienie stawek akcyzy na niektóre kategorie wyrobów akcyzowych, m.in. w związku z dysproporcjami w opodatkowaniu w branży alkoholowej oraz tytoniowej, co podnoszą aktywnie komentujący ten obszar, także na łamach mediów, eksperci.

Czekanie na implementację zapisów dyrektywy tytoniowej będzie kosztowało polski budżet miliardy złotych

Ponadto, branże apelują o wypracowanie ogólnej „mapy drogowej” dotyczącej tzw. matrycy akcyzowej, czyli dialogu dotyczącego kształtu oraz stawek akcyzy na kolejne lata. Ma to pozwolić na utrzymanie wpływów do budżetu na oczekiwanym poziomie oraz uniknięcie rozwoju szarej strefy.

Czytaj także: Jak się zmieniła szara strefa w czasie pandemii?

Stanowisko Polski ws. Dyrektywy Tytoniowej III

Kiedy więc możemy spodziewać się rozpoczęcia Forum Wyrobów Akcyzowych i informacji o jego formule? Czas ma tu ogromne znaczenie, ponieważ  na poziomie europejskim trwają prace nad zmianą dyrektywy tytoniowej.

Polska, podobnie jak i inne kraje unijne, ma możliwość samodzielnego kreowania polityki fiskalnej.  Co więcej, Forum mogłoby być okazją do wypracowania rekomendacji Polski dotyczących polityki akcyzowej na wyroby tytoniowe, które do końca maja 2021 r. powinny zostać przedstawione UE w ramach konsultacji dotyczących kształtu Dyrektywy Tytoniowej III.

Niewykorzystanie tej szansy byłoby błędem, a czekanie na implementację zapisów dyrektywy tytoniowej będzie kosztowało polski budżet miliardy złotych. Zasadne wydaje się więc rozpoczęcie prac jak najszybciej, by już przed wakacjami wypracować stanowisko Polski na negocjacje z Komisją Europejską.

Inne kraje, nie czekając na nową dyrektywę, podniosły, albo podniosą akcyzę na nowatorskie wyroby tytoniowe. Przykładem jest nasz zachodni sąsiad. Władze Niemiec w opisie projektu wskazały, że wyroby do podgrzewania stanowią substytut tradycyjnych papierosów i są konsumowane w celu zaspokojenia nałogu nikotynowego, powinny być więc opodatkowane w takiej samej wysokości jak papierosy. Ta podwyżka, zdaniem niemieckiego Ministerstwa Finansów, nie spowoduje załamania rynku tytoniu do podgrzewania.

Czytaj także: Budżet traci ponad jeden miliard złotych na preferencjach w akcyzie

Źródło: aleBank.pl