KGE: Polscy przedsiębiorcy nie korzystają z rozwiązań gospodarki elektronicznej

KGE: Polscy przedsiębiorcy nie korzystają z rozwiązań gospodarki elektronicznej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Choć mamy 35 mln rachunków dostępnych przez internet, Polscy przedsiębiorcy plasują się na jednym z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o wykorzystanie rozwiązań gospodarki elektronicznej. Tu jest jeszcze wiele do zrobienia. Wyzwaniem jest edukacja obywateli oraz rozwój nowoczesnej edukacji na poziomie akademickim. Gospodarka elektroniczna powinna też przeciwdziałać wykluczeniom.

Gospodarka elektroniczna powinna przeciwdziałać wykluczeniom #KongresGospodarkiElektronicznej #KGE

Już po raz trzynasty uczestnicy Kongresu Gospodarki Elektronicznej rozmawiają o gospodarce elektronicznej. Polska powinna nadal doganiać bardziej rozwinięte kraje, ale nie zajmujemy już ostatnich pozycji. Otwierając kongres, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, przypomniał, że nowa gospodarka to szansa postępu w wielu dziedzinach. Jeśli chodzi o wkład gospodarki elektronicznej w nasz PKB, to wśród 17 najbardziej rozwiniętych krajów zajmujemy już miejsce, ale jest to miejsce ostatnie.

Krzysztof Pietraszkiewicz, © Centrum Prawa Bankowego i Informacji (fot. Marzena Stokłosa)

Choć mamy 35 mln rachunków dostępnych przez internet, Polscy przedsiębiorcy plasują się na jednym z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o wykorzystanie rozwiązań gospodarki elektronicznej. Tu jest jeszcze wiele do zrobienia. Wyzwaniem jest edukacja obywateli oraz rozwój nowoczesnej edukacji na poziomie akademickim. Gospodarka elektroniczna powinna też przeciwdziałać wykluczeniom. Dziękując za wieloletni wkład merytoryczny i udział w kongresie, prezes Krzysztof Pietraszkiewicz wręczył pamiątkowe pióra: prof. dr. hab. Mirosławowi Kutyłowskiemu z Katedry Informatyki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej i prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Cellaremu z Katedry Technologii Informacyjnych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Andrzej Sobczak, © Centrum Prawa Bankowego i Informacji (fot. Marzena Stokłosa)

O usługach 4.0, szansie czy zagrożeniu dla polskich organizacji mówił w swoim wystąpieniu prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak. Jak stwierdził, w najbliższych latach w gospodarce dominować będą usługi. Już dziś w Polsce 244 tys. osób jest zatrudnionych w centrach usług wspólnych przy rocznym wzroście o 15%. Organizacje stają przed problemem wzrostu wynagrodzeń i ograniczenia w dostępie do siły roboczej. Rozwiązaniem są roboty w sektorze usług, ale nie będą to pojawiające się już np. roboty przygotowujące kanapki. Łatwiej dziś zastąpić ludzi robotami programowymi, np. zamieniając nimi pracowników centrów usług wspólnych. W jednym ze wdrożeń 300 tego rodzaju robotów zwolniło 600 etatów. Szacuje się, że wartość tego rynku w 2021 r. osiągnie na świecie wartość 2,5 mld dolarów. Zwrócił uwagę, że robot praktycznie się nie myli w porównaniu do człowieka. Dlatego trzeba przygotowywać się do nowej rewolucji związanej z wprowadzeniem robotów i sztucznej inteligencji.

Marek Zagórski, © Centrum Prawa Bankowego i Informacji (fot. Marzena Stokłosa)

W kolejnym wystąpieniu Marek Zagórski, minister cyfryzacji, poinformował o zaawansowanych pracach legislacyjnych związanych z federacyjnym modelem obsługi cyfrowej tożsamości. Dziś z profilu zaufanego korzysta tylko 1,7 mln użytkowników. Model federacyjny da nam powszechność tej usługi. Jeden środek identyfikacji będzie mógł być używany w wielu zastosowaniach, w tym w administracji publicznej – np. w służbie zdrowia. Jest przekonany, że dzięki temu przybędzie klientów usług elektronicznych, co również będzie stymulować aktywność po stronie urzędów. Zwrócił uwagę, że mechanizm e-doręczeń w Polsce spowoduje rezygnację z papieru w urzędach. Trzeba tylko rozwiązać sprawę potwierdzania przesyłek (status listu doręczonego z potwierdzeniem odbioru) również dla poczty elektronicznej.

Zaufać maszynom

Marcin Cichy, © Centrum Prawa Bankowego i Informacji (fot. Marzena Stokłosa)

 

Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przedstawił wizję czwartej rewolucji przemysłowej w służbie gospodarki elektronicznej. Omówił różne statystyki wykorzystania do komunikacji systemów elektronicznych. Najczęściej korzysta się z zakupów, a na trzecim miejscu jest bankowość elektroniczna. E-administracja jako usługi powinna dać szansę operatorom na rozwój usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych. Wspomniał też o problematyce związanej z tzw. komunikacją maszyn, np. związanej z autonomicznymi samochodami i IoT. Zwrócił uwagę na bezpieczeństwo w komunikacji. Wspomniał o technologii komunikacji 5G.

Przemysł 4.0 – integracja cyfrowa i fizyczna

© Centrum Prawa Bankowego i Informacji (fot. Marzena Stokłosa)

Panel dyskusyjny poprowadził Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, a uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary z Katedry Technologii Informacyjnych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Marcin Cichy, Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce, Karol Mazurek, dyrektor zarządzający w Accenture i Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim. W trakcie dyskusji prof. Wojciech Cellary podkreślił, że część cyfrowa i fizyczna jest dziś zintegrowana. Przykładem zakłady produkcyjne Volkswagen Polska we Wrześni pod Poznaniem, czyli Przemysł 4.0. Jak stwierdził Karol Mazurek, ważny jest dziś szerokopasmowy internet i dostęp do chmury obliczeniowej. Tylko wtedy wykorzystamy właściwie dane, np. zbierane z internetu rzeczy. Duże zainteresowanie budzi też wykorzystanie sztucznej inteligencji. Adrian Kurowski wspomniał o wykorzystaniu przez Visa nowych technologii, np. takich jak blockchain. W dyskusji zwrócono uwagę na pojawianie się nowych zawodów i wyższy stopień specjalizacji. Mamy dziś problem ze skalowaniem naszych pomysłów biznesowych. Zwrócono uwagę, że sektor prywatny powinien inwestować w kluczowe dla biznesu technologie i przekazywanie wiedzy na uczelniach.

 

Senior a cyfryzacja, nowe technologie przeciwko wykluczeniu

Paweł Chorąży, © Centrum Prawa Bankowego i Informacji (fot. Marzena Stokłosa)

O programie „Dostępność Plus” opowiedział uczestnikom kongresu Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Korzystając z wielu usług, będziemy musieli korzystać z technologii i dlatego ważna jest dostępność tychże dla osób z niepełnosprawnościami. Jak stwierdził, obecnie np. systemy oznaczenia dostępności są różne w różnych miastach. Wspomniał o ustawie o dostępności, która ułatwi wiele działań. Musimy wzorować się na krajach bardziej zaawansowanych w tym zakresie. Na przykład audiodeskrypcja jest w wielu krajach już standardem. Program jest inicjowany przez rząd, ale dostępność to odpowiedzialność nas wszystkich, np. inwestorów. Często nie ma dostępności, bo barierą jest ignorancja.

Niepełnosprawni na drogach

© Centrum Prawa Bankowego i Informacji (fot. Marzena Stokłosa)

Ten panel poprowadził Norbert Jeziolowicz, dyrektor w Związku Banków Polskich. Uczestniczyli w nim: Paweł Chorąży, Marek Kulawczyk, dyrektor Departamentu Informatyki w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztof Marciniak, prezes zarządu Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom, Marzena Rudnicka, prezes zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński ze Światowego Centrum Słuchu. Jak stwierdził prof. Henryk Skarżyński, ważne są badania przesiewowe, w tym seniorów, do których trudno jest dotrzeć. Powinno się z nich korzystać jak najwcześniej, bo dzięki postępom w medycynie i technologiach poprawimy sobie poziom życia. Jak mówił Krzysztof Marciniak, stowarzyszenie przygotowuje samochody przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście z odpowiednimi homologacjami. Przedstawił też problemy, jakie mają niepełnosprawni użytkownicy samochodów, np. przy tankowaniu paliwa na stacjach. Dyskutowano o tym, jak się komunikuje o usługach i możliwościach, jakie one dają. Powinno to być robione w sposób bardzo prosty. Mówiono np. o warsztatach obsługi smartfonu dla seniorów, ale w nazwie warsztatu nie pojawiło się słowo „senior”. Seniorzy, tak jak i osoby niepełnosprawne, nie chcą być traktowani w jakiś specjalny sposób.

Zobacz też: Kongres Gospodarki Elektronicznej. Polska goni czołówkę, ale mamy jeszcze dużo do nadrobienia >>>