Już ponad 800 tysięcy cudzoziemców płaci składki na ubezpieczenie społeczne co poprawia sytuację ZUS

Już ponad 800 tysięcy cudzoziemców płaci składki na ubezpieczenie społeczne co poprawia sytuację ZUS
Prof. Gertruda Uścińska Fot. ZUS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
‒ Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym półroczu 2021 roku była stabilna. Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w okresie styczeń - czerwiec osiągnął poziom 80,4 proc. ‒ wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

‒ Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2021 roku, mimo że nadal pod wpływem pandemii COVID-19, była zdecydowanie lepsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Największą pozycją przychodów FUS są składki na ubezpieczenia społeczne – w okresie styczeń-czerwiec ich kwota wyniosła 115,2 mld zł

Stopniowe znoszenie obostrzeń epidemicznych pozytywnie wpłynęło na wiele obszarów działalności gospodarczej. Poprawiła się również sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Po pierwszym półroczu 2021 jest ona stabilna. Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w okresie styczeń – czerwiec osiągnął poziom 80,4 proc. Dla porównania – w 2020 roku było to 74,7 proc. – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Czytaj także: Dobry Start: 90% uprawnionych złożyło wnioski, ZUS wypłacił ponad 1,1 mld złotych

115,2 mld zł składek na ubezpieczenia społeczne

Największą pozycją przychodów FUS są składki na ubezpieczenia społeczne – w okresie styczeń-czerwiec ich kwota wyniosła 115,2 mld zł i była o 7,8 proc. wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2020 roku.

Blisko 10,4 mld zł, które wpłynęły do FUS, pochodziły z budżetu państwa. Było to niemal o połowę mniej (48,5 proc.) niż w ubiegłym roku.

Na koniec czerwca 2021 r. w ZUS było zarejestrowanych 818 772 obcokrajowców, co oznacza wzrost o 35,2% do analogicznego okresu poprzedniego roku

Koszty FUS wyniosły 139,2 mld zł i były o miliard złotych większe niż przed rokiem.

Czytaj także: Czy Fundusz Rezerwy Demograficznej mógłby działać jak japoński rządowy emerytalny fundusz inwestycyjny lub norweski rządowy fundusz emerytalny?

Cudzoziemcy w Polsce

Liczba cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce, systematycznie rośnie. Na koniec czerwca 2021 r. w ZUS było zarejestrowanych 818 772 obcokrajowców, co oznacza wzrost o 35,2% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku oraz wzrost o 12,9 proc. w stosunku do stanu na koniec 2020 r.

W liczbie tej 58,8 proc. osób było pracownikami, 2,8 proc. prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia. Największą grupę (73,7 proc.) stanowili obywatele Ukrainy – na koniec pierwszego półrocza 2021 r. ich liczba wyniosła 603 481 osób, tj. o 39,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku oraz o 13,3 proc. więcej niż w grudniu 2020 r.

Koszty FUS wyniosły 139,2 mld zł i były o miliard złotych większe niż przed rokiem

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest państwowym funduszem celowym. Został utworzony 1 stycznia 1999 r., na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W ramach FUS wyodrębnione są 4 fundusze: emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy. Każdy z nich odpowiada poszczególnym rodzajom ubezpieczenia.

Czytaj także: Zmiany systemie ubezpieczeń społecznych: prezydent podpisał ustawę

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych / ZUS