Joanna Seklecka ponownie Przewodniczącą Komitetu Agentów Rozliczeniowych

Joanna Seklecka ponownie Przewodniczącą Komitetu Agentów Rozliczeniowych
Joanna Seklecka. Źródło: eService
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komitet Agentów Rozliczeniowych wybrał Prezydium Komitetu na kolejną kadencję

W wyniku głosowania, ustalono poniższy skład Prezydium Komitetu na kolejną 2-letnią kadencję:

  • Joanna Seklecka – Prezes Zarządu – eService,
  • Piotr Majer – Vice President – Elavon,
  • Grzegorz Mierzwiński – Dyrektor Sprzedaży – Polskie ePłatności.

W ciągu ostatnich trzech lat KAR był zaangażowany w wiele ważnych inicjatyw służących rozwojowi rynku oraz branży płatniczej – m. in. rekordowo szybkie podwyższenie limitów transakcji zbliżeniowych bez PIN, a także dialog w sprawie zmiany terminu i zasad obowiązkowej integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi on-line.

Komitet Agentów Rozliczeniowych jest forum konsultacyjno-doradczym Zarządu Związku Banków Polskich (ZBP) i działa zgodnie z jego Statutem. Do głównych zadań KAR należy tworzenie i promowanie wysokich standardów działalności na rynku obsługi kartowych transakcji płatniczych realizowanych za pomocą terminali POS, a także wspieranie i koordynacja inicjatyw przyczyniających się do stabilnego, bezpiecznego i przyjaznego dla klientów rozwoju rynku płatności kartowych. W skład Komitetu Agentów Rozliczeniowych wchodzą najwięksi polscy agenci rozliczeniowi.

Nowe władze Komitetu Agentów Rozliczeniowych

Przewodniczącą Komitetu Agentów Rozliczeniowych została ponownie mianowana na kolejną kadencję Joanna Seklecka.

Pierwsza kadencja Joanny Sekleckiej jako przewodniczącej KAR rozpoczęła się 22 stycznia 2020 r. i trwała trzy lata. Od 31 stycznia 2023 roku została przedłużona na kolejne dwa.

W tym czasie Joanna Seklecka będzie łączyć funkcję przewodniczącej z obowiązkami prezesa Zarządu eService, którym zarządza od października 2017 roku.

– Ponowny wybór na przewodniczącą Prezydium KAR to dla mnie zaszczyt i ogromne wyróżnienie. Dziękuję za okazane zaufanie i możliwość kontynuacji działań realizowanych przez KAR. W trakcie poprzedniej kadencji udało nam się z powodzeniem przeprowadzić wiele ważnych przedsięwzięć i inicjatyw. Niektóre są jeszcze w toku, a wciąż pojawiają się nowe. To dowód na szybko postępujący rozwój polskiego rynku płatniczego i ważną rolę, jaką KAR odgrywa w tym procesie – powiedziała Joanna Seklecka, prezes eService.

Natomiast funkcję wiceprzewodniczących objęli: Grzegorz Mierzwiński oraz ponownie Piotr Majer.

Ponadto, w skład Prezydium Komitetu wchodzi:

  • Bartłomiej Nocoń – Dyrektor Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej ZBP,
  • Sylwia Kowalczyk – Główny Specjalista Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej ZBP – sekretarz KAR

W dniu 31 stycznia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego Komitetu Agentów Rozliczeniowych w drodze uchwały został powołany powyższy skład Prezydium Komitetu Agentów Rozliczeniowych.

Kariera zawodowa Przewodniczącej KAR

Joanna Seklecka jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na kierunku zarządzania. Ukończyła też elitarny Stanford Executive Program, prowadzony przez Stanford University Graduate School of Buisness dla najwyższej kadry zarządzającej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w branżach: gier komputerowych, doradztwa i audytu. Karierę w eService rozpoczynała w 2004 roku, od stanowiska Dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości, a następnie Dyrektora Zarządzającego częścią biznesowo-operacyjną.

Po siedmiu latach, w 2011 r., została Wiceprezesem Zarządu eService S.A., należącej do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Na tym stanowisku odpowiadała za biznesowe i finansowe aspekty funkcjonowania firmy, a w 2014 r., koordynowała proces przekształcenia Spółki, połączony z wejściem w skład notowanej na NASDAQ, międzynarodowej grupy EVO Payments, w której objęła stanowisko General Manager na Polskę.

W październiku 2017 r. została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu eService Sp. z o.o., na którym odpowiada w ramach grupy za cały obszar CEE (Central, Eastern Europe).

Prezeska Zarządu eService

eService, zarządzany przez Joannę Seklecką, jest największym polskim agentem rozliczeniowym a także jednym z najaktywniejszych uczestników i najchętniej wybieranym dostawcą terminali płatniczych w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego — Polska Bezgotówkowa.

Liczba terminali płatniczych, które eService obsługuje w Polsce, osiągnęła na koniec 2022 roku 324,5 tysięcy. To ok. 57 proc. wszystkich urządzeń, dla których firma rozlicza transakcje w całej Europie (570 tys.). Wyniki te dają mu pozycję największego agenta rozliczeniowego w regionie. Duże zaangażowanie w rozwój krajowego rynku usług płatniczych oraz wsparcie dla polskich przedsiębiorców sprawiło też, że firma po raz kolejny otrzymała tytuł Lidera sprzedaży Programu Polska Bezgotówkowa. Jako pierwszy i jak dotąd jedyny uczestnik programu przekroczyła też próg 100 tysięcy terminali udostępnionych w nim bezpłatnie polskim przedsiębiorcom.

Działalność firmy nie ogranicza się do usług świadczonych za pomocą terminali. Duże tempo wzrostu notuje także na rynku eCommerce i mCommerce. Liczba sklepów internetowych korzystających z bramek płatniczych obsługiwanych przez eService zbliża się już do 25 tysięcy.

Źródło: BANK.pl, eService