Jakie będą banki po roku 2020?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140612.fot.cpbii.zbp.marzena.stoklosa.04.1024x683Trwa jedno z największych dorocznych spotkań środowiska bankowego i finansowego. "HORYZONTY BANKOWOŚCI 2014" przygotowały Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich.

Równolegle – o godz. 9.30 wystartowały Forum Strategii Bankowych oraz IX Kongres Gospodarki Elektronicznej. W tematykę pierwszego wydarzenia, a poświęcono je zagadnieniu, jakie będą banki po roku 2020, wprowadził dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich, moderuje je Stanisław Brzeg‐Wieluński, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Forum Strategii Bankowych 2014:

Zobacz także:

W tracie pierwszego bloku tematycznego zastanawiano się nad tym, jakie czynniki rozwoju gospodarczego zadecydują o przyszłości polskiego sektora bankowego. Dr Mariusz Zygierewicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego Związku Banków Polskich, w słowie wstępnym stwierdził m.in.: Wiele mówi się o regulacjach wpływających na sektor bankowy, ale tak naprawdę kształt tego sektora w Polsce bardziej zależy od rozwoju gospodarczego kraju. Jeśli patrzymy na politykę rządu w kontekście tego, co będzie się działo do 2020 r., to powinniśmy skupić się na polityce fiskalnej, gospodarczej i edukacyjnej, a dopiero na końcu na polityce regulacyjnej.

Od kilku lat polityka fiskalna jest prowadzona w sposób nieprzemyślany. Zauważmy, że deficyt budżetowy przekracza 3 proc. PKB przy stosunkowo dużym wzroście gospodarczym, wynoszącym ok. 3,5 proc. Problemy pojawią się, kiedy wzrost gospodarczy wyhamuje. Być może wzorem krajów UE powinniśmy powołać jakąś radę fiskalną. Jakby tego było mało, struktura długu publicznego jest w dłuższej perspektywie niekorzystna. Przeważa dług zagraniczny, zaś ilość osób prywatnych kupujących obligacje skarbowe od 4 lat systematycznie spada. W polityce gospodarczej brakuje jasnego określenia preferowanych przez państwo kierunków rozwoju. Bardziej aktywne powinny być też Polskie Inwestycje Rozwojowe.

Z punktu widzenia banków dobrze byłoby, aby po wyborach parlamentarnych pojawiała się jasna deklaracja w sprawie wejścia Polski do strefy euro. W polityce edukacyjnej ważne byłoby zmniejszenie niedopasowania zawodowego absolwentów i poprawa wskaźnika kształcenia ustawicznego. Spójrzmy na regulacje. Znamienne jest, że dopiero dziś UE zaczyna się zastanawiać nad skutkami wszystkich wprowadzonych praw. I pewnie dlatego na wiele pytań wciąż nie ma odpowiedzi.

Uczestnikami panelu byli: dr Mariusz Zygierewicz, dr Andrzej Topiński – główny ekonomista Biura Informacji Kredytowej S.A., Adam Grzebieluch – wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., Dariusz Kacprzyk – prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego i dr Zbigniew R. Wierzbicki – WSFiZ.
140612.fot.cpbii.zbp.marzena.stoklosa.01.1024x683140612.fot.cpbii.zbp.marzena.stoklosa.02.1024x683140612.fot.cpbii.zbp.marzena.stoklosa.03.1024x683140612.fot.cpbii.zbp.marzena.stoklosa.06.1024x683

(km, ala)
Zdjęcia: CPBiI/ZBP/M. Stokłosa