Jak w prosty sposób windykować należności?

Jak w prosty sposób windykować należności?
Źródło: DomData
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Złożone procedury prawne i egzekucyjne, duża liczba niespłacania należności oraz specyfika działań dłużnika zmuszają wierzycieli do korzystania z systemów wspierających windykację.

Skuteczność windykacji podnosi dedykowany system informatyczny na bieżąco monitorujący obsługę należności przeterminowanych.

Jednym z ważnych obszarów w działalności sektora finansowego jest obsługa zobowiązań niespłacanych w terminie. Wymaga to aktywnej postawy po stronie banku zgodnie z zasadami wierzyciela: monitoruj swoje należności, niezwłocznie informuj o zaległościach i nalegaj na spłatę, a jeśli to nie działa, windykuj twardo. Złożone procedury prawne i egzekucyjne, duża liczba takich przypadków oraz specyfika działań dłużnika zmuszają wierzycieli do korzystania z systemów wspierających windykację należności.

Skuteczność windykacji podnosi dedykowany system informatyczny na bieżąco monitorujący obsługę należności przeterminowanych. Ułatwia to rozpoczęcie windykacji miękkiej, zwanej także prewindykacją, która dotyczy przeterminowanych zobowiązań z niewielkim opóźnieniem. W przypadku braku sukcesu windykacji miękkiej obejmującej komunikację wielokanałową, kompleksowe rozwiązanie umożliwia łatwe przejście do windykacji twardej. Na tym etapie system może wspierać wypowiedzenie umowy, nakaz zapłaty, postępowanie sądowo-komornicze. Dobrze zaprojektowane procesy biznesowe zapewniają skuteczność windykacji, optymalizują koszty i czas oraz gwarantują szczelność całego procesu.

Usprawnienie komunikacji z dłużnikiem

Szybkie nawiązanie kontaktu z dłużnikiem pozwala bankowi na zapoznanie się z aktualną sytuacją, co w wielu przypadkach ogranicza eskalację problemu już na początku procesu. Integracja systemu windykacyjnego z innymi systemami banku ułatwia profilowanie działań w oparciu o posiadane przez bank dane o kliencie. Zautomatyzowane prowadzenie kampanii windykacji miękkiej poprzez kontakt telefoniczny, wysyłanie SMS i monitów zwiększa skuteczność i obniża koszt procesu odzyskania należności. Istotna dla efektywności komunikacji jest integracja systemu windykacyjnego z systemem call center.

Działanie w oparciu o jeden wspólny interfejs użytkownika pozwala z poziomu systemu windykacyjnego zarządzać zarówno pojedynczymi połączeniami, jak i całymi kampaniami telefonicznymi i komunikacją elektroniczną. Ważne jest, żeby była to skoordynowana komunikacja wielokanałowa  wykorzystująca połączenia z doradcą, połączenia automatyczne, SMS-y, e-maile, pisma, komunikatory, czaty, czy formularze ze stron www. Pracownicy banku powinni swobodnie przełączać się między kanałami służącymi do kontaktu z dłużnikiem. Zawsze powinni też znać informacje przekazane we wcześniejszych kanałach i uwzględniać wcześniejsze działania i postanowienia.

System BPM w procesach windykacyjnych

Doskonałym wsparciem dla prowadzenia procesu windykacji może być rozwiązanie wykorzystujące platformę klasy BPM (Business Process Management). Przykładem takiego  systemu windykacyjnego jest Ferryt Windykacje oparty na platformie Ferryt  autorstwa firmy DomData. Rozwiązanie takie kompleksowo obsługuje proces monitorowania oraz realizacji windykacji miękkiej i twardej. Procesy mogą być ukierunkowane na windykację klienta lub windykację długu. Możliwość  dostosowania procesów do specyfiki banku lub firmy i zmieniających się potrzeb biznesowych, zwiększa skuteczność w odzyskiwaniu należności.

W przypadku windykacji twardej, Ferryt Windykacje pozwala na procesowanie wypowiedzeń, obsługę restrukturyzacji długu, ugody oraz egzekucji należności. Wspiera także outsourcing procesu windykacji oraz obsługę sprzedaży wierzytelności. Połączenia z licznymi systemami zewnętrznymi takimi jak EPU, BIK, KRD, BR znacznie usprawniają proces odzyskiwania należności.

Jak dobrze skonstruować mechanizm?

Dobrze zaprojektowane procesy na platformie BPM zapewniają szczelność systemu windykacyjnego. Automatyzują uruchomienie windykacji, ułatwiają dotrzymanie terminów na poszczególnych jej etapach, na bieżąco zbierają informacje z innych systemów organizacji i systemów zewnętrznych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że instytucja może zdecydować, na ile proces ma być realizowany ręcznie, a na ile automatycznie. Możliwa jest również dla danego przypadku w pełni zautomatyzowana windykacja miękka i twarda. Osoby odpowiedzialne za nadzór mają pełen wgląd w stan każdego postępowania, profil dłużnika czy status jego rozliczeń z wierzycielem. Odpowiednie zdefiniowanie w procesach opłat z tytułu windykacji zapewnia ich automatyczne pobieranie w kolejnych krokach procesu.

System windykacyjny zbudowany na nowoczesnej platformie BPM można uzupełnić o silnik decyzyjny. Wsparcie silnika decyzyjnego pozwala  zaimplementować w systemie modele predykcyjne lub scoringowe. Istotnie podnosi to skuteczność procesu monitorowania i windykacji należności.

Bo liczy się…

efektywność i skuteczność zarządzania i odzyskiwania należności. W dużej mierze zależy to od systemów informatycznych. Kompleksowe rozwiązanie, takie jak Ferryt Windykacje, umożliwia szybkie przeprowadzenie windykacji adekwatnie do danego klienta i danej sytuacji. Platforma biznesowa Ferryt jest od lat z powodzeniem stosowana w polskich i zagranicznych bankach. Cechuje się nowoczesnością, elastycznością, otwartością, intuicyjnością, szybkością wprowadzania zmian, łatwością użycia. Jednym z obszarów, gdzie znalazła zastosowanie jest  usprawnienie procesów windykacyjnych. Procesów coraz ważniejszych dla banków, ale też dla innych przedsiębiorstw obsługujących klientów masowych.