Jak otrzymać świadczenie z polisy po stracie najbliższych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pln.01.400x267Po śmierci bliskiej osoby rzadko zastanawiamy się nad kwestiami polisy ubezpieczeniowej. Żadne pieniądze nie zastąpią bowiem jej życia. Jednak wsparcie finansowe w tak trudnych chwilach będzie nieocenioną pomocą dla najbliższych. Świadczenie otrzyma osoba, która figuruje jako uposażona w umowie polisy ubezpieczeniowej zmarłego. Ekspert Expander Advisors tłumaczy, jakie kroki należy podjąć, aby je otrzymać i co stanie się, jeśli ubezpieczony nie wskazał uposażonych w polisie.

Decydująca się na ubezpieczenie na życie przy możemy wskazać uposażonych, czyli osoby, które w razie naszej śmierci otrzymają określoną kwotę pieniędzy od towarzystwa. Jeśli chcemy wskazać kilka osób to możemy określić, jaki procent sumy ubezpieczenia dostanie każda z nich. W przeciwnym razie kwota zostanie rozdzielona w równych częściach. Co ważne, ubezpieczony w każdym momencie może pisemnie zmienić uposażonych. Natomiast w przypadku, gdy nie ma wskazanych uposażonych, świadczenie przysługuje osobom, wskazanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczania, zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym.

Jeśli jesteśmy uposażonym i chcemy otrzymać świadczenie po zmarłej osobie to powinniśmy przygotować kilka ważnych dokumentów. Pierwszym z nich jest aktualna polisa ubezpieczeniowa. Jeśli nie wiemy, gdzie znajduje się dokument, należy skontaktować się z agentem lub bezpośrednio z Towarzystwem, w którym nasz bliski miał umowę. Do zgłoszenia szkody należy również dołączyć akt zgonu ubezpieczonego (oryginalny lub kopię potwierdzoną notarialnie), kartę zgonu lub zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu. Jeśli śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zakład ubezpieczeń może poprosić o dokumenty dotyczące okoliczności tego wypadku. Często należy również wypełnić krótki formularz towarzystwa. Można go uzyskać w placówce, otrzymać od agenta ubezpieczeniowego lub pobrać ze strony internetowej.

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty świadczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia roszczenia jednak w przypadku. Gdyby wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności nie było możliwe w tym czasie, świadczenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności.

Procedura uzyskiwania świadczenia nie jest skomplikowana i jeśli zbierzemy i dostarczymy komplet dokumentów wymaganych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe, nie powinna trwać długo.

Michał Piestrzyński
Specjalista ds. Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych
Expander Advisors