Jak nie dać się nabrać na chwyty promocyjne?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gbs.bank.01.400x267Wiele instytucji finansowych kusi bogatą ofertą kredytową. Jednak nie zawsze ciekawa reklama odzwierciedla obraz rzeczywistości. Szybka pożyczka, tani kredyt, wystarczy jeden podpis, kredyt bez prowizji, takie hasła wszyscy znamy. Niestety prawdziwe schody zaczynają się później. Warto mieć świadomość, że klientów często wprowadza się w błąd po to, żeby ich pozyskać.

Nieuczciwy marketing to rzecz nagminna na rynku finansowym. Wystarczy dać przykład parabanków, w których prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta wykazał szereg nieprawidłowości. Wykryte uchybienia polegały przede wszystkim na naruszeniu obowiązków podawania w reklamie wymaganych danych dotyczących kosztów pożyczki, stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Jak nie dać się nabrać na chwyty promocyjne?

Wystarczy skorzystać z instytucji finansowej, której rzetelność jest podstawowym atutem działania. Takie zasady wyznaje polski GBS Bank, który już od przeszło sześćdziesięciu pięciu lat służy swoim klientom. Warto wiedzieć, że bank osiągniętymi zyskami dzieli się ze społeczeństwem na zasadzie wspierania wielu inicjatyw odbywających się w regionie, na którym działa. Bank każdego roku przekazuje znaczne środki z własnego dochodu na rozwój i działalność instytucji społecznych, charytatywnych, kulturalnych i sportowych. A więc korzystając z oferty banku, wspieramy tym samym środowisko, w którym żyjemy.

A dlaczego warto skorzystać np. z jego z oferty kredytowej? Ano dlatego, że bank kusi ciekawą propozycją produktową polecając cztery rodzaje kredytów: atrakcyjny kredyt gotówkowy, kredyt „Raz Dwa”, pożyczkę członkowską oraz limit w rachunku bieżącym. Wśród popularnych kredytów udzielanych przez bank znajduje się również kredyt mieszkaniowy, który można przeznaczyć na budowę, rozbudowę, przebudową, ale również na remont oraz dokończenie domu lub lokalu mieszkalnego. Spłata kredytu może następować w ratach miesięcznych, kwartalnych lub innych określonych w umowie kredytowej. Kusi do tego korzystna marża.

Oprócz „mieszkaniówki” GBS Bank w swojej ofercie posiada kredyt z dotacją NFOŚiGW na zakup kolektorów słonecznych, przeznaczony dla osób, które posiadają budynek lokalny albo budynek mieszkalny w budowie, a także dla wspólnot mieszkaniowych instalujących kolektory słoneczne. Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu wykorzystanego na sfinansowanie przedsięwzięcia. Można skorzystać również z kredytu z dotacją na m.in. zakup i zamontowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. W przypadku kredytu WFOŚIGW dofinansowanie wynosi 40% kosztu całkowitego przedsięwzięcia. Teraz kiedy rzetelność jest w cenie zachęcamy do placówek GBS Banku m.in. w Gorzowie, Szczecinie i Barlinku.

Źródło: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku