Jacek Furga: potrzebujemy długofalowych programów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

141126.furga.400xWypowiedź dla aleBank.pl: Jacek Furga - Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP, szef Centrum AMRON

Maciej Małek: Ostatnie wyniki raportu AMRON SARFiN nie pokazują danych, które byłyby szczególnie istotne dla tendencji, które już poznaliśmy, ale mimo to wydaje się, że rynek znalazł się w punkcie zwrotnym z kilku powodów. Jakich?

Jacek Furga: Powoli wyczerpuje się granica gospodarstw domowych które stać na podjęcie czysto komercyjnego wyzwania jakim jest korzystanie z kredytu hipotecznego. Od jakiegoś czasu już powtarzamy, że przy naszej populacji poziom 180 tys. nowych umów kredytowych rocznie to jest to, na co nas stać baz jakichkolwiek działań ze strony rządu – programów pomocowych, czy ulg podatkowych. Ten poziom osiągnęliśmy. O programie Mieszkanie dla młodych lepiej milczeć niż mówić źle, ponieważ efekty są na dziś bardzo słabe. Zatem bez ingerencji wsparcia, czy długoterminowego oszczędzania, zachęt podatkowych, rozwiązań, które zachęcałyby do nabywania tych, którzy dysponują środkami aby kupowali mieszkania drugie lub trzecie na wynajem – takie możliwości powinny być pobudzane, aktywowane przez odpowiednie działania rządu.

MM: Paradoksalnie kończy się dekada, w której funkcjonował już system AMRON w wydaniu rynkowym. Można powiedzieć jak wiele musiało się zmienić żeby nic się nie zmieniło. Czego zatem sektor oczekuje po stronie państwa, aby ten motor napędowy gospodarki jakim jest mieszkalnictwo mógł się – mówiąc kolokwialnie – zamachnąć?

JF: Po pierwsze długoterminowości. To, co jest najważniejsze przy planowaniu zarówno ze strony inwestora czyli kredytobiorcy, potencjalnego nabywcy mieszkania, ze strony banku, który buduje pewne produkty i programy, za strony także deweloperów. To nie może być perspektywa programu, który uruchamiamy i mówimy, że będzie on trwał 5 lat. Zanim się nauczymy nowego programu, systemu, zasad pomocy to przestaje on działać. Mieliśmy taki przykład przy programie Rodzina na swoim. Kiedy nauczyliśmy się z niego korzystać zakończył się. Wprowadzono nowy i trzeba się uczyć od nowa.

Potrzebujemy rozwiązań systemowych, a nie działań incydentalnych, akcyjnych. 10, 15, 20 lat to jest perspektywa, o której powinniśmy rozmawiać. W tę stronę zmierzają nowelizacje ustaw o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Nowa rola banków hipotecznych w długoterminowym funkcjonowaniu daje fundament nowego rozdania. Do tego potrzebny jest drugi filar, czyli kasy oszczędnościowo-budowlane, gdzie budowaliśmy drugą nogę refinansowania długoterminowego kredytu hipotecznego poprzez zachęcanie gospodarstw domowych do systematycznego oszczędzania. Pokazywaliśmy wielokrotnie że nawet 50 zł miesięcznie daje efekt skali.

MM: Rozmawiamy w przededniu XI Kongresu Finansowania Nieruchomości, który będzie jednocześnie bardzo roboczym zamknięciem obchodów dekady dziesięciolecia funkcjonowania systemu. Jakie główne wątki pragniecie, jako organizatorzy, podnieść na Kongresie?

JF: To, co towarzyszy nam od wielu lat i zostało poruszone także na dzisiejszej konferencji. Brakuje nam niestety odbiorcy po stronie ustawodawcy, administracji rządowej, aby z naprawdę bogatych doświadczeń, wiedzy przedstawianej przez uczestników rynku skorzystać. Wracamy do tematu długoterminowego oszczędzania, poruszamy temat nowej roli banków hipotecznych w grupach bankowych i w refinansowaniu budownictwa mieszkaniowego, analizujemy aktualny stan portfela kredytowego Polaków, czyli kwestia kredytobiorców we frankach szwajcarskich i innych tego typu rozwiązań. Analizujemy też jak aktualne i planowane zmiany regulacji nadzorczych, ustawowych wpłyną na przyszły rynek mieszkaniowy.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: „Jacek Furga: Potrzebujemy długofalowych programów”

aleBank.pl