Jacek Bartkiewicz: Skonsolidowany nadzór ujednolici standardy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140721.bartkiewicz.400x219Wypowiedź dla aleBank.pl: Jacek Bartkiewicz, Członek Zarządu, Narodowy Bank Polski

Jacek Bartkiewicz: Myślę, że ma to wpływ na sektor, który jest częścią dużych banków UE. Oznacza to, że nadzór nad bankami będzie miał charakter skonsolidowany. Dla polskiego nadzoru jest to korzystne, bowiem będzie współpracował z jednym nadzorem, a nie z kilkoma, co spowoduje, że będzie jedna kultura korporacyjna i jedna koncepcja nadzorcza. Tym niemniej sprawa Euro będzie bardziej transparentna i przejrzysta, a my z naszej strony powinniśmy jak najszybciej zastanowić się i szukać dat, kiedy Polska będzie gotowa, a Unia Europejska wyjdzie z kryzysu w sposób trwały po to, aby wejść do strefy euro i być pełnoprawnym członkiem także unii monetarnej.

Myślę tu o konkurencyjności gospodarki, dlatego że z punktu widzenia kryteriów z Maastricht zakładam, że w roku 2015 je spełnimy – wszystkie. Natomiast konkurencyjność gospodarki będzie decydować o tym, na ile funkcjonowanie Polski w strefie euro będzie korzystne dla polskiej gospodarki. Temu elementowi powinniśmy poświęcić tę perspektywę budżetową 2014 – 2020. Trzeba jeszcze bardziej przygotować polską gospodarkę do bycia konkurencyjną w rodzinie krajów europejskich będących w strefie Euro. Mamy takie dziedziny – z dużą chlubą podkreślam – np. rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, które w wyniku wejścia Polski do UE zrobiły ogromny postęp, w tym zakresie wzrost eksportu w każdym roku przekracza 10 procent. Mamy już prawie 4 mld nadwyżki w handlu zagranicznym żywnością, co pokazuje, że to jest sektor, który w wyniku ostatnich kilkunastu lat stał się konkurencyjny zarówno w skali Unii, jak i świata. 

Zobacz rozmowę w wersji wideo: „Jacek Bartkiewicz: Skonsolidowany nadzór ujednolici standardy”

aleBank.pl