Iwona Waksmundzka-Olejniczak oraz Robert Perkowski powołani do Zarządu PKN Orlen od 3 listopada 2022 roku

Iwona Waksmundzka-Olejniczak oraz Robert Perkowski powołani do Zarządu PKN Orlen od 3 listopada 2022 roku
PKN Orlen - Logo (źródło: PKN Orlen)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada nadzorcza PKN Orlen powołała do składu Zarządu Iwonę Waksmundzką-Olejniczak oraz Roberta Perkowskiego od dnia 3 listopada 2022 r., podała Spółka.
Iwona Waksmundzka-Olejniczak Prezes Zarządu Energi SA, Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych

„Pani Iwona Waksmundzka-Olejniczak posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i strukturami korporacyjnymi, w szczególności w sektorze energetycznym, w tym oil&gas oraz w sektorze bankowym. Dysponuje dogłębną wiedzą w zakresie zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, corporate governance, zarządzania dużymi projektami oraz budowania i wdrażania strategii spółek.

Od 9 kwietnia 2022 roku, prezes Zarządu PGNiG SA. Stanowisko objęła w sytuacji gwałtownie zaostrzającego się kryzysu na europejskim rynku gazu. Dzięki podjętym przez nią działaniom PGNiG podpisało szereg kontraktów z dostawcami gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego, w tym długoterminowy kontrakt z Equinor na kupno 2,4 mld m3 gazu rocznie. Zapewniło to optymalne wykorzystanie zdolności przesyłowych nowego gazociągu Baltic Pipe na potrzeby dostaw surowca do Polski w sezonie grzewczym 2022/2023. Podpisane kontrakty pozwoliły na faktyczne dokończenie procesu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski i uniezależnienia kraju od zaopatrzenia z kierunku wschodniego” – czytamy w komunikacie.

Od 16 lipca 2021 r. do 8 kwietnia 2022 r. pełniła funkcję prezesa Zarządu Energa SA, spółki należącej do Grupy Orlen, przypomniano także.

Z PKN Orlen związana od lutego 2018 roku, gdzie najpierw jako dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie od lutego 2019 roku jako dyrektor wykonawczy ds. strategii i relacji inwestorskich była odpowiedzialna m.in. za opracowanie i realizację strategii PKN Orlen, strategii dekarbonizacji, strategii wodorowej oraz nadzór nad realizacją projektów strategicznych w całej grupie kapitałowej, wymieniono.

Robert Perkowski.

Robert Perkowski to menedżer, samorządowiec i doktor nauk ekonomicznych. Od 18 marca 2019 roku wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGNiG.

W latach 2019-2020 pełnił funkcję członka Zarządu w PGNiG Upstream Norway.

W 2019 roku był członkiem rady nadzorczej w INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.

Z kolei w latach 2006-2018 piastował urząd burmistrza Miasta Ząbki, a od 2017 roku zajmował stanowisko prezesa Zarządu Związku Samorządowców Polskich.

Przedtem, od 2002 roku pracował w resorcie sprawiedliwości, gdzie odpowiadał za plany finansowe w zakresie płac Służby Więziennej. Świadczył także usługi szkoleniowe oraz piastował inne funkcje publiczne, podano także.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie.

Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews