IT@BANK: o transformacji sektora bankowego zdecydują oczekiwania klientów

IT@BANK: o transformacji sektora bankowego zdecydują oczekiwania klientów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tuż przed drugą częścią konferencji IT@BANK rozmawiamy z Robertem Trętowskim, wiceprezesem Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Karol Mórawski: Hasło przewodnie panelu, którego uczestnikiem będzie Pan Prezes, brzmi: „Bank cyfrowy w czasach (post)pandemicznych – jakie technologie zyskają powszechną akceptację?” Polski sektor bankowy przyzwyczaił nas do regularnego wdrażania nowinek technologicznych, czego możemy się zatem spodziewać w nadchodzącym czasie?

Robert Trętowski: Aktualna sytuacja pandemiczna, podobnie jak i prognozy odnośnie tego, co nastąpi po opanowaniu epidemii, pozwala sformułować wniosek, że klienci będą kontaktować się z instytucjami finansowymi głównie, lub nawet wyłącznie, w formie zdalnej.  To oznacza, że nie powinniśmy koncentrować się na ofercie poszczególnych produktów i usług online, tylko dążyć do tego, by całą obsługę klienta zapewnić w modelu zdalnym.

Cloud computing oraz technologia blockchain obok procesów elektronicznych nabierać będą szczególnego znaczenia

W związku z tym szczególnego znaczenia będą nabierać technologie wspierające wszelkie procesy elektroniczne, nastawione na to, by owa obsługa była z jednej strony uzasadniona kosztowo, z drugiej zaś przebiegała z dochowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, co w bankowości, i szerzej na rynku finansowym, ma znaczenie pierwszoplanowe.

Myślę tu przede wszystkim o takich rozwiązaniach jak identyfikacja elektroniczna i podpisy, uzyskiwane i obsługiwane w formie zdalnej, zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

Kolejnym obszarem, który będzie się rozwijał niezwykle dynamicznie, będą archiwa elektroniczne, niezbędne, by w bezpieczny sposób przechowywać zasoby e-dokumentów.

Z technologicznego punktu widzenia oznacza to rosnące  zastosowanie wszelkich rozwiązań z kategorii cloud computingu oraz technologii blockchain. To właśnie one, obok procesów elektronicznych, nabierać będą szczególnego znaczenia.

Jednym z tematów omawianych podczas sesji będą perspektywy dla otwartej bankowości. Ponad rok temu weszły w życie postanowienia dyrektywy PSD2, jak w tych nowych realiach będą się układać relacje między bankami a podmiotami trzecimi, i co będzie stanowiło ich główną determinantę?

Również w tym kontekście uważam, że o wszystkim zadecyduje propozycja biznesowa i oczekiwania klientów. Rynek nie będzie wszak kreowany ani przez samą technologię, ani regulacje, tym czynnikiem będzie wyścig, współpraca lub konkurencja pomiędzy bankami, a także bankami i podmiotami trzecimi.

Cała obecna gospodarka staje się bardziej otwarta, a to oznacza potrzebę poszukiwania nowych modeli biznesowych

Celem i zarazem efektem wszystkich tych działań będzie wypracowania rozwiązania, które byłoby szeroko akceptowane przez klientów, zarówno w rozumieniu konsumentów płacących za usługi, jak również tych, którzy sprzedają w sposób zdalny w internecie lub aplikacjach mobilnych.

Dodam tylko, że cała obecna gospodarka staje się bardziej otwarta, a to oznacza potrzebę poszukiwania nowych modeli biznesowych.

Należy się spodziewać zatem, że obok tak jednoznacznych, wręcz zerojedynkowych relacji jak konkurencja i współpraca, wykształci się wiele innych, otwartych modeli biznesowych, bazujących na współdziałaniu wielu rozwiązań, wielu usług dostarczanych przez różnych graczy w celu zaoferowania klientom gotowych rozwiązań wspierających całe procesy.

Jak w tym kontekście będzie przebiegać rozwój technologiczny takich instytucji jak izby rozliczeniowe, których działanie ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania rynku, ale z drugiej strony ich działalność nie jest dostrzegana bezpośrednio przez klientów?

W KIR, od wielu lat, bezpieczeństwo i wydajność uznajemy za główne filary naszej działalności. Mówiąc o tym pierwszym mam na myśli nie tylko bezpieczeństwo cybernetyczne, cybertechnologiczne, ale również i bezpieczeństwo w rozumieniu gwarancji naszych produktów rozliczeniowych, a więc tego, że dana płatność zostanie zrealizowana w odpowiedni sposób i w określonym czasie.

Mówimy tu wszak o łańcuchu, w którym wszyscy interesariusze mają przypisane role i zakres odpowiedzialności, a w środku jesteśmy my. W związku z tym owo bezpieczeństwo, konieczność dostarczenia rozwiązań skalowalnych, wydajnych, to jest nasze DNA.

Nasi klienci się zmieniają, ich oczekiwania też, trzeba więc za nimi podążać

Od lat rozwijamy nasze produkty online, obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój usługi Express Elixir, pozwalającej na księgowanie płatności w ciągu sekund.

Inny obszar, na który chciałbym zwrócić uwagę, to bardzo dobra współpraca z Polskim Standardem Płatności, operatorem systemu BLIK. Przelewy na telefon, realizowane wspólnie z PSP to jest ten swoisty znak czasów.

Niezależnie od obszaru rozwijamy także rozwiązania online w kolejnych obszarach działalności KIR, a więc w usługach zaufania, takich jak zdalny podpis online czy też identyfikacja elektroniczna, a więc mojeID. To, co się dzieje od dłuższego czasu na rynku zostało niewątpliwie przyspieszone przez pandemię, i my też musieliśmy przyspieszyć, niemniej nie jest dla nas zaskoczeniem kierunek, w którym zmierza cały rynek.

Naszą misją od dawna była cyfryzacja procesów gospodarczych i płatnościowych, a obecnie nasi klienci, nie tylko z sektora bankowego, zrozumieli, że to nie jest tylko kwestia nowinek technicznych czy nowych pomysłów biznesowych, ale z jednej strony potrzeba chwili pandemicznej, z drugiej zaś przyszłościowy model, który sprawdzi się też w sytuacji postcovidowej.

Nasi klienci się zmieniają, ich oczekiwania też, trzeba więc za nimi podążać. Od dłuższego czasu to jest nasza strategia, zatem nie musieliśmy jej redefiniować. Wystarczyło zmienić akcenty i dalej konsekwentnie budować rozwiązania wspierające procesy cyfrowe na rynku finansowym oraz na styku klientów z administracją publiczną.

Więcej podczas konferencji IT@BANK.

Zapraszamy do rejestracji: www.aleBank.pl/ITBANK

Źródło: aleBank.pl