IT@BANK 2017: Monitorowanie złożonych procesów z użyciem analizy danych maszynowych. Na przykładzie zapewnienia zgodności z RODO (GDPR)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowe regulacje RODO (GDPR) to jedno z największych wyzwań sektora finansowego. Dostosowanie organizacji do zmian w przepisach to zazwyczaj złożony proces, wymagający modyfikacji działań biznesowych i systemów informatycznych. Najczęstsze wyzwania na tej drodze to: wysokie koszty wdrożenia systemów monitorowania procesów, znaczne ryzyko operacyjne związane z inwazyjnym charakterem wdrożenia, długi czas oczekiwania na efekty wdrożenia oraz trudny do określenia zwrot z inwestycji. Ponadto barierą jest niska przejrzystość procesów przetwarzania danych związana z wysokim stopniem skomplikowania systemów informatycznych oraz ograniczoną pulą kluczowych kompetencji w organizacji.

Tomasz Dziedzic
Chief Technology OfficerLinux Polska Sp. z o.o.

Przed procesem monitorowania stoi wyzwanie związane z potrzebą adaptacji do zmieniających się przepisów i praktyk branżowych. Do tego dochodzą koszty związane z pozyskaniem i wdrożeniem odpowiednich technologii.

Rozwiązaniem powyższych problemów może być wykorzystanie danych maszynowych do monitorowania procesów – biznesowych, informatycznych czy technicznych.

Analiza posiadanych danych maszynowych to realna szansa na ograniczenie zakresu modyfikacji dotykających procesów przetwarzania informacji i systemów informatycznych. Iteracyjne podejście do wdrożenia pozwala również na doskonalenie widoku analitycznego, bieżącą inwentaryzację i analizę potrzeb oraz adaptację metody w celu maksymalizacji efektu ekonomicznego.

Poprzez bieżące śledzenie ekonomicznej efektywności zastosowanych środków technicznych możliwe jest ustalenie priorytetów prac dostosowawczych z uwzględnieniem osiągniętych korzyści biznesowych. Informacja o efektywności dostępna na wczesnym etapie wdrożenia pozwala na zarządzanie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI