Inwestycje alternatywne: Warto być rzetelnym i regulować swoje zobowiązania…

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Z Krzysztofem Piwońskim - prezesem zarządu i Wojciechem Andrzejewskim wiceprezesem zarządu P.R.E.S.C.O. Group rozmawia Maciej Małek

Rynek wierzytelności pozostaje w wykładniczej zależności od kondycji sektora finansowego, w tym bankowego, ale również reaguje na procesy w sferze gospodarki realnej.

W.A. Jeśli zważyć, że obecnie realizujemy wierzytelności powstałe w okresie pierwszej fali kryzysu finansowego, a więc w latach 2008-2009, teza wydaje się uprawniona. Również kondycja finansowa podmiotów gospodarczych, które straciły płynność finansową i zaprzestały obsługi zobowiązań, wpływa na rynek.

K.P. Nie zapominajmy o dostawcach usług masowych klientom indywidualnym, np. operatorach telefonii komórkowej czy dostawcach internetu. Również w tym sektorze efekt skali przekłada się na sumę indywidualnych zobowiązań, które rosną do znaczących rozmiarów.

Domena Waszego działania budzi kontrowersje, zwłaszcza u przeciętnego Kowalskiego.

K.P. To sprawa punktu widzenia. Warto przypomnieć, że działamy w ramach obowiązujących regulacji prawnych i w granicach, jakie prawo wyznacza dla tego rodzaju aktywności gospodarczej – tj. dla odzyskiwania wierzytelności. Poczynając od ochrony danych wrażliwych, poprzez stosowanie procedur dotyczących obrotu należnościami i ich windykowania, wreszcie po tryb i zakres komunikacji z uczestnikami procesu.

W.A. Warto dodać, że nasi klienci – w dużej części banki – stawiają własne warunki odnośnie standardów bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie przetwarzania, przekazywania i zabezpieczania danych podlegających ochronie. Dodatkową gwarancję dla osoby zadłużonej stanowi ustawowy obowiązek poinformowania jej listem poleconym o cesji wierzytelności.

To żaden argument dla kogoś, kto nie zawsze z własnej winy popadł w tarapaty finansowe…

W.A. Mamy tego świadomość, dlatego angażując własne kapitały, przejmujemy część ryzyk wynikających z należności nieregularnych w bankach. Jednocześnie, proponujemy osobom zadłużonym wspólne ustalenie trybu i sposobu uregulowania ich zobowiązań.

K.P. Ten aspekt naszych działań często umyka uwadze. Tymczasem koszty zatorów płatniczych powstałych na skutek nieregulowania należności przez klientów ostatecznie ponosi inny, uczciwie płacący swe zobowiązania konsument, a więc i pan i ja. Z kolei każda osoba zadłużona doznaje rozlicznych niedogodności mogących prowadzić w efekcie do wykluczenia, również z systemu finansowego.

Panuje zgodna opinia, że bankowy tytuł egzekucyjny stanowi prosty i skuteczny sposób dochodzenia należności.

K.P. Co do zasady tak. Bank ze swej istoty powołany jest jednak do innej działalności, niż poszukiwanie składników majątku dłużnika. Wierzytelności, które przejmujemy, pozostają w obsłudze przez 10 lat, co nie znaczy, że po upływie tego okresu rezygnujemy z ich dochodzenia. Sytuacja osób zadłużonych zmienia się w czasie, a każdy w końcu zacznie pobierać określony rodzaj świadczenia – z tytułu renty, emerytury etc. Wówczas jego należność podlega z mocy prawa skutecznemu zajęciu, chyba że wcześniej zdecyduje się uregulować swoje zobowiązanie.

Wobec pogarszających się prognoz wzrostu, wydaje się, że wiele ryzykujecie.

W.A. Dynamika podaży wierzytelności z reguły jest odwrotnością koniunktury gospodarczej, innymi słowy kryzys czy spowolnienie generują większą liczbę zobowiązań trafiają...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI