Inwestujemy: Na gorsze czasy: obligacje

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W trudnych czasach warto lokować oszczędności w instrumenty łączące gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału i pewność uzyskania satysfakcjonującego zysku. Zakup obligacji skarbowych jest sposobem spełniającym te warunki.

Bogdan Sadecki

Obligacja to instrument finansowy (papier wartościowy), w którym jedna strona – emitent jest dłużnikiem drugiej strony – obligatariusza (właściciel obligacji). Emisja obligacji jest formą zaciągnięcia kredytu. Obligatariusz jest kredytodawcą, kredytobiorcą jest emitent obligacji. Stwierdza on, że jest dłużnikiem wobec obligatariusza i jednocześnie zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia. Może mieć ono formę pieniężną lub niepieniężną, przy czym obie mogą występować jednocześnie.

Kto i co może emitować

Dlaczego warto kupować

 • pewność lokaty (obligacje skarbowe);
 • możliwość wycofania się z inwestycji w dowolnym momencie (sprzedaż na GPW bez utraty oprocentowania);
 • możliwość stałego podglądu wartości swoich inwestycji;
 • możliwość uzyskiwania kredytu pod zastaw obligacji.

W Polsce podmiotami mającymi uprawnienia do emisji obligacji są gminy, powiaty, województwa (obligacje komunalne), przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, które posiadają osobowość prawną (obligacje korporacyjne). Do emisji obligacji na podstawie odrębnych przepisów jest uprawniony Skarb Państwa (obligacje skarbowe – ustawa o finansach publicznych) oraz NBP (obligacje NBP – ustawa o Narodowym Banku Polskim).

Obligacje skarbowe umożliwiają państwu pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy potrzebnych do sfinansowania deficytu budżetowego. Są papierami wartościowymi o charakterze wierzycielskim: ich sprzedaż oznacza zaciągnięcie kredytu u nabywców. Kredyt ten jest spłacany jako należność w ściśle określonym czasie wraz z odsetkami w najczęściej spotykanych obligacjach (sposób naliczania jest określony w warunkach emisji obligacji).

W ostatnich latach obligacje skarbowe w Polsce nie cieszyły się poważaniem inwestorów. Jednak rosnące od 2007 roku stopy procentowe i spadki na giełdach całego świata – na rynku akcji i funduszy inwestycyjnych – wpływają na zmiany preferencji inwestowania oszczędności Polaków. Dwa lata temu obligacje skarbowe przegrywały zdecydowanie w konkurencji z funduszami inwestycyjnymi. Obecnie sytuacja uległa bardzo dynamicznej zmianie: lokaty oraz obligacje skarbowe przyciągają coraz więcej klientów.

Obligacje są atrakcyjniejsze, gdy stopy procentowe są wysokie i notowania akcji na giełdach spadają.

Odpowiedzią na coraz wyższą inflację są wysokie stopy procentowe, a spadki na bardzo rentownych do ubiegłego roku akcjach czy funduszach inwestycyjnych wymusiły konieczność poszukiwania nowych, atrakcyjnych miejsc do lokowania posiadanych oszczędności.

Atuty obligacji

Ważnym atutem obligacji, zwłaszcza w porównaniu do tradycyjnych lokat terminowych, jest możliwość łatwego ich spieniężenia (zerwanie lokaty przed terminem powoduje natomiast potrącenie przez bank znacznej części naliczonych odsetek). Analizując zachowania rynkowe obligacji, posiadacz może w dowolnym momencie skorzystać z możliwości odkupu obligacji po aktualnej cenie poprzez złożenie stosownej dyspozycji. Papiery czteroletnie (obligacje rynkowe) notowane na GPW można sprzedać podobnie jak akcje. Potrzebne jest tylko zlecenie sprzedaży składane w biurze maklerskich DM PKO BP lub dyspozycja na rachunku rejestrowym w punkcie sprzedaży obligacji.

Ciekawe oferty mają fundusze inwestujące w obligacje (wyniki są w dużym stopniu zależne od cen poszczególnych serii obligacji i wraz z nadejściem obniżek stóp procentowych powinny ulegać poprawie). Atrakcyjność obligacji skarbowych zależy głównie od wysokości stóp procentowych, ale także od oczekiwań co do zmian ich poziomu.

Podstawowe terminy/pojęcia dotyczące obligacji

Agent emisji: Instytucja odpowiedzialna za sprzedaż oraz obsługę obligacji; w przypadku detalicznych obligacji skarbowych agentem emisji jest PKO Bank Polski.

Cena emisyjna: Cena ustalana przez emitenta, która może być równa, niższa lub wyższa od nominału. Wysokość ceny emisyjnej jest określana przez ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI