Inwestorzy instytucjonalni chcą kupić 5-letnie obligacje BEST za 20 mln zł, po 100 zł za sztukę

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

best.s.a.01.339x400BEST zakończył budowę książki popytu na obligacje serii K4. Ich cena emisyjna została ustalona na 100 zł. Zapisy i przydział obligacji nastąpią 6 marca.

Emisja obligacji serii K4 jest czwartą realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji, uruchomionego w marcu 2014 r., a jednocześnie pierwszą w ramach tego programu skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. Obligacje serii K4 to obligacje 5-letnie oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę 3,5% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

W dniu dzisiejszym, 4 marca, cena emisyjna obligacji serii K4 została ustalona na 100 zł i jest równa wartości nominalnej obligacji. Ustalenie ceny zostało poprzedzone budową książki popytu, w ramach której inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie emitowane przez BEST obligacje serii K4 (200.000 sztuk). Zgodnie z założeniami, przewidywane wpływy brutto z oferty wyniosą zatem 20 mln zł. Oferującym obligacje serii K4 jest mBank S.A.

Zapisy na obligacje serii K4 będą przyjmowane 6 marca i tego samego dnia nastąpi również przydział obligacji.

Podobnie jak w przypadku niedawnej emisji obligacji serii K3 o wartości nominalnej 35 mln zł, skierowanej do inwestorów detalicznych, pieniądze pozyskane z oferty obligacji serii K4 BEST zamierza przeznaczyć przede wszystkim na inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych, potencjalne akwizycje podmiotów z branży, a także ewentualnie na refinansowanie obecnego zadłużenia.

W ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, spółka przeprowadziła dotychczas dwie emisje obligacji detalicznych serii K1 i K2 o łącznej wartości 95 mln zł, a licząc z ofertami obligacji serii K3 i K4 (przewidywany dzień emisji w obu przypadkach to 10 marca), publiczny program emisji obligacji osiągnie półmetek, tj. 150 mln zł. Spółka przewiduje, że obligacje serii K3 i K4 zadebiutują na Catalyst 20 marca.

Źródło: BEST S.A.