Inwestorzy indywidualni szturmują giełdę

Inwestorzy indywidualni szturmują giełdę
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W I półroczu 2020 r. krajowi inwestorzy indywidualni wygenerowali 22 proc. obrotów na Głównym Rynku (GR) akcji GPW (+9 pp. rdr). Inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 58 proc. obrotów (-3 pp. rdr), a instytucjonalni – za 20 proc. (-6 pp. rdr).
W I połowie 2020 r. na Głównym Rynku akcji @GPW_WSExchange największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni, wyniósł on 58 proc. #GPW #giełda

Główny Rynek GPW

W I połowie 2020 r. na Głównym Rynku akcji GPW największy udział w obrocie mieli inwestorzy zagraniczni. Wyniósł on 58 proc., o 3 pp. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Istotnie – o 9 pp. rdr – wzrósł udział w obrotach krajowych inwestorów indywidualnych. W pierwszym półroczu wyniósł on 22 proc. Krajowi inwestorzy instytucjonalni wygenerowali jedną piątą obrotów, o 6 pp. mniej niż w I połowie 2019 r. Wzrost udziału inwestorów indywidualnych potwierdzają również dane KDPW, które wskazują, że w pierwszym półroczu 2020 r. założono 73,5 tysiąca nowych rachunków maklerskich.

W I półroczu 2019 r. wśród krajowych instytucji w czołówce uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (udział na poziomie 32 proc.), a tuż za nimi TFI (30 proc.). Podium w pierwszej połowie 2020 r. zamykają firmy z 14 proc. udziałem w obrotach.

Czytaj także: Biuro Maklerskie PKO BP liderem obrotów na rynku akcji GPW w lipcu >>>

Tabela 1. Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji (w proc.)

Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji (w proc.)
Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

NewConnect

Na rynku NewConnect największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni a ich udział systematycznie rośnie. W pierwszej połowie tego roku odpowiadali za 93 proc. obrotów, co stanowi wzrost o 9 pp. rdr. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 2 proc. obrotów, o 1 pp. mniej rdr. Instytucje odpowiadały za 5 proc. obrotów – o 8 pp. mniej niż w tym okresie przed rokiem i o 4 pp. mniej niż w drugim półroczu 2019 r. Wśród inwestorów instytucjonalnych handlujących na NewConnect w pierwszym półroczu tego roku TFI osiągnęły 44 proc. udziału w obrocie. Animatorzy wygenerowali 18 proc., a firmy 17 proc.  

Tabela 2. Struktura inwestorów na rynku NewConnect(w proc.)

Struktura inwestorów na rynku NewConnect (w proc.)
Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Rynek Instrumentów Pochodnych

W pierwszej połowie 2020 r. krajowi inwestorzy indywidualni odegrali dominującą rolę także na rynku derywatów. Ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 42 proc. (-7 pp. rdr), a opcjami 49 proc. (+9 pp. rdr). Udział inwestorów zagranicznych spadł o 1 pp. rdr do 20 proc. w obrotach kontraktami oraz wzrósł o 4 pp. na opcjach (30 proc.). Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych wzrósł w pierwszym półroczu tego roku do 38 proc. (+8 pp. rdr), a na rynku opcji zmniejszył się do 21 proc. (-13 pp. rdr). Zarówno na rynku kontraktów terminowych, jak i opcji dominującą rolę odgrywali animatorzy. W pierwszym półroczu 2020 r. ich udział w obrotach wygenerowanych przez krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł odpowiednio: 44 proc. i 53 proc.

Tabela 3. Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych (w proc.)

Struktura inwestorów na rynku kontraktów terminowych (w proc.)
Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Tabela 4. Struktura inwestorów na rynku opcji (w proc.)

Struktura inwestorów na rynku opcji (w proc.)
Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Catalyst

Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst spadł o 1 pp. rdr do 39 proc. w pierwszej połowie 2020 r. Udział inwestorów instytucjonalnych wzrósł o 2 pp. rdr do 61 proc., natomiast zagranicznych zmalał do zera. Przeważającą rolę odgrywali na nim animatorzy z udziałem na poziomie 38 proc., banki odpowiadały za 21 proc. a TFI za 19 proc. udziału wśród inwestorów instytucjonalnych.

Tabela 5. Struktura inwestorów na rynku obligacji (w proc.)

Struktura inwestorów na rynku obligacji (w proc.)
Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

Szczegółowe wyniki badania dotyczącego udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi zostały opublikowane na stronie internetowej GPW.

Giełda przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni) w obrotach instrumentami finansowymi na parkiecie w pierwszej połowie 2020 r. Zgodnie z przyjętą metodologią udziały poszczególnych grup inwestorów bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie, a także na danych o obrotach zdalnych członków giełdy. Działalność animatorów oraz zarządzanie portfelem klientów zostało potraktowane jako działalność krajowych inwestorów instytucjonalnych. W badaniach uwzględniono obroty sesyjne realizowane na GPW.

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych / GPW