Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny / UFG

samochody na parkingu
Prawo i regulacje

Niekorzystne dla polskich samorządów orzeczenie TSUE w sprawie samochodowego OC

Właściciel uszkodzonego samochodu ma obowiązek ubezpieczać auto tak długo, dopóki jest ono zarejestrowane – zdecydował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podczas posiedzenia w dniu 29 kwietnia br. Wyrok ten ma znaczenie nie tylko dla indywidualnych posiadaczy pojazdów, ale w szczególności dla samorządów, które regularnie przejmują na własność dziesiątki odholowanych pojazdów, po które nikt się nie zgłosił.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/03

Temat numeru | ANALITYKA BANKOWA | CENNIEJSZE NIŻ ZŁOTO

Do niedawna najcenniejsze zasoby banków spoczywały bezpiecznie w pilnie strzeżonych skarbcach. Cyfryzacja gospodarki i rosnące znaczenie informacji we współczesnym biznesie sprawiają, że coraz większej wartości nabierają aktywa zgromadzone na bankowych serwerach bądź w chmurze obliczeniowej. Nieprzypadkowo to właśnie dane coraz częściej określane są mianem waluty XXI wieku…

CZYTAJ WIĘCEJ
Zobacz wszystkie