Innowacyjne podejście Banku BPH do badania kondycji finansowej Klientów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bph.01.250x82Bank BPH prowadzi w wybranych Oddziałach pilotażowy program "Badanie kondycji finansowej", dzięki któremu Klienci otrzymują szczegółowe informacje o ocenie ich zdolności i wiarygodności kredytowej. Jest to kolejny namacalny dowód potwierdzający obietnicę marki Banku BPH "Po prostu fair" i kolejny krok Banku w kierunku edukacji i podnoszenia świadomości finansowej Klientów.

Od 2 kwietnia Klienci Banku BPH, którzy w wybranych Oddziałach składają wnioski o kredyt, otrzymują jasne i zrozumiałe informacje o wynikach badania ich kondycji finansowej. Dokument w formie teczki zawiera m.in. sekcję „Nasza diagnoza” określającą, na podstawie dostępnych danych, poziom zadłużenia Klienta w relacji do jego dochodu („bezpieczny”, „umiarkowany”, „nadmierny”) oraz sekcję podsumowującą historię dotychczasowej spłaty zobowiązań Klienta („pozytywna”, „negatywna”, „brak historii kredytowej”), z wykorzystaniem danych z Biura Informacji Kredytowej i Banku. W teczce znajduje się również opis sposobu oceny zdolności kredytowej, a także porady w zakresie bezpieczeństwa finansowego Klienta. Dodatkowo Klienci, którym Bank wydał odmowną decyzję kredytową, otrzymają dokument wskazujący przyczynę tej odmowy.

Zależy nam, aby edukować Klientów i podnosić świadomość co do konieczności utrzymywania płynności finansowej i zdolności do realizacji zaciąganych zobowiązań, a tym samym zwiększać komfort Klientów przy podejmowaniu decyzji finansowych. Jest to kolejny namacalny dowód potwierdzający obietnicę marki Banku BPH „Po Prostu fair” – mówi Monika Brudło, Dyrektor Obszaru Marketingu i Komunikacji w Banku BPH.

Warto zaznaczyć, że Bank BPH po raz kolejny proponuje Klientom rozwiązania bardziej korzystne niż wynika to z przepisów prawa. Ustawa o kredycie konsumenckim obliguje instytucje finansowe do informowania o powodzie odrzucenia wniosku kredytowego będącego wynikiem negatywnej weryfikacji w zewnętrznych bazach danych. Bank BPH informuje Klientów również o przyczynach odmowy wynikających z wewnętrznych zasad oceny ryzyka kredytowego Banku, czyli na przykład o zbyt niskich dochodach, czy zbyt krótkim okresie zatrudnienia.

Poprzez ten program chcemy przybliżyć naszym Klientom proces weryfikacji kredytowej oraz wskazać kluczowe elementy w nim uwzględniane. Dodatkowo, w oparciu o stwierdzoną sytuację finansową i możliwości Klienta, pozwoli to nam na rozmowę z każdym Klientem o jego indywidualnych potrzebach i oczekiwaniach. Klient otrzyma informację o działaniach, które może podjąć, by poprawić swoją kondycję finansową oraz by móc uzyskać pozytywną decyzję kredytową w przyszłości – podkreśla Monika Brudło.

Pilotaż potrwa trzy miesiące, a w trakcie jego trwania Bank będzie zbierać opinie Klientów i doradców, aby wprowadzone następnie w całej sieci Oddziałów rozwiązanie jak najlepiej spełniało wymagania Klientów.

Lista Oddziałów Banku BPH, które zostały objęte pilotażem programu ‘Badanie kondycji finansowej’:

 • Oddział w Brzesku pl. Żwirki i Wigury 3Oddział w Brzesku pl. Żwirki i Wigury 3
 • Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4e
 • Oddział w Gdańsku ul. Targ Drzewny 12-14
 • Oddział w Krakowie os. Jagiellońskie 19
 • Oddział w Otwocku ul. Poniatowskiego 1
 • Oddział w Pruszczu Gdańskim ul. Wojciecha Kossaka 2/10
 • Oddział w Radzyminie al. Jana Pawła II 1c
 • Oddział w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 4
 • Oddział w Warszawie al. Jerozolimskie 27
 • Oddział w Warszawie ul. Targowa 41

Dotychczas Bank BPH wdrożył już kilka bardzo istotnych pro-Klientowskich projektów:

 • od października 2011 r. wszyscy Klienci indywidualni Banku BPH, podpisując umowę kredytową, otrzymują jednostronicowy wyciąg z umowy, w którym znajdują się istotne elementy zobowiązania (m.in. wskazanie terminów i sposobów dokonywania płatności z naciskiem na polecenie zapłaty/ zlecenie stałe), informacje o najważniejszych korzyściach płynących z umowy (np. ubezpieczenie, stałe nagradzanie za korzystanie z karty kredytowej – cash back) oraz informacje o prawie do odstąpienia od umowy oraz terminie, w jakim można to zrobić.
 • w ofercie kredytowej Bank wyszedł poza wymagania Ustawy o kredycie konsumenckim – Klienci mają aż 21 dni na odstąpienie od umowy kredytu gotówkowego bez ponoszenia kosztów (ustawa przewiduje na to 14 dni), ponadto umożliwia im dokonanie nadpłaty na poczet spłaty przyszłych rat w terminie ich zapadalności – mogą to zrobić wpisując w tytule przelewu kod PDP11;
 • Bank utworzył Radę Klientów Biznesowych w celu poznania opinii Klientów na temat proponowanej oferty produktowej, jakości oferowanych usług oraz – co niezwykle ważne
 • by wzmacniać relacje Klientów z Bankiem. W Radzie zasiada 50 przedsiębiorców współpracujących z Bankiem BPH, którzy reprezentują Klientów z segmentu małych i średnich firm oraz korporacji. Zarząd Banku wraz z przedstawicielami linii biznesowych będzie spotykać się z członkami Rady co kwartał. Pierwsze spotkanie odbyło się w grudniu 2011 r.
 • od 2008 roku działa Rada Partnerów Banku, której celem jest doradztwo i opiniowanie działań Banku w szczególności w zakresie współpracy pomiędzy Bankiem i Franczyzobiorcami.

Źródło: Bank BPH