Innowacyjne finansowanie w ARP ‒ instytucji wsparcia systemowego

Innowacyjne finansowanie w ARP ‒ instytucji wsparcia systemowego
Prof. nadzw. dr Konrad Trzonkowski. Źródło: ARP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sfera gospodarcza w ostatnim czasie ulega dynamicznym przeobrażeniom na skutek rewolucji technologicznej, która na dobre zagościła w świadomości przedsiębiorców, pisze prof. nadzw. dr Konrad Trzonkowski, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Dyrektor Zarządzający Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Rozpoczynamy z sukcesem podbój Marsa, smartfony stały się immanentnym elementem naszego życia inicjując i analizując aktywność praktycznie każdego elementu codzienności.

Digitalizacja i robotyzacja poprawia efektywność funkcjonowania nie tylko w sferze produkcyjnej, ale także w usługach. Elektromobilność stała się swoistym „must” w kontekście perspektywy ograniczenia zasobów surowców kopalnych.

Bitcoin (digitalny pieniądz) jest prawomocnym środkiem płatniczym, za pomocą którego można kupić np. samochody TeslaA jak w okresie ostatnich np. 5 lat zmienił się rynek finansowy, czy tu także nastąpiła rewolucja zmian:

– czy zmieniła się metodyka i sposób finansowania przedsiębiorców (dotychczas oparty kanonicznie o analizę obecnej i perspektywicznej zdolności do spłaty zobowiązań i egzekwowalności zabezpieczenia), uwzględniając niesprzyjające okoliczności społeczno-gospodarcze wywołane pandemią Covid-19?

– czy pojawiły się nowe możliwości lokowania nadwyżek finansowych (poza standardowymi lokatami, inwestycjami w obligacje/akcje, strukturyzowane fundusze inwestycyjne)?

– i ostatnia wątpliwość: czy istotnie zmieniła się funkcjonalność dostępnych platform bankowości internetowej, czy poza kosmetycznymi zmianami zaszły w tych obszarach rewolucyjne zmiany?    

Rolą ARP jest także inspiracja sektora finansowego do szukania nowych rozwiązań finansowych uwzględniających specyficzną w danym momencie sytuację gospodarczą

Na te, i szereg innych pytań, dotyczących oczekiwanego dopasowania zmian sektora finansowego do ewolucji  realnej sfery gospodarki trudno znaleźć jednoznacznie pozytywną odpowiedź, co nie znaczy, że teza o skostniałości komercyjnego rynku finansowego jest właściwa i jednoznaczna.

Na rynku finansowym istnieją instytucje wsparcia systemowego, których rola wsparcia polskiej przedsiębiorczości została właściwie dostrzeżona dopiero na skutek niwelowania negatywnych gospodarczo skutków lockdownu, w momencie wybuchu wspomnianej pandemii Covid-19.

Na tym tle, na szczególną uwagę zasługuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP), w której sukcesywnie od ponad 2 lat poszukujemy nisz rynkowych, finansując na komercyjnych zasadach, nie zaburzając konkurencyjności, kreując nowe, innowacyjne produkty finansowe dla podmiotów gospodarczych.

Czytaj także: Największa na świecie fabryka akumulatorów EV do pojazdów elektrycznych powstaje pod Wrocławiem

Poniżej prezentujemy kilka najciekawszych rozwiązań, które trudno spotkać na polskim i międzynarodowym komercyjnym rynku finansowym:

– Pożyczka obrotowa: z 12 miesięcznym okresem karencji i 5 letnim, amortyzującym harmonogramem spłaty, jako mix finansowania standardowego i restrukturyzacyjnego, uwzględnia potrzebę finansowania kapitału obrotowego w okresie braku stabilności gospodarczej, umożliwiając przedsiębiorcy charakteryzującym się zdrowymi historycznie fundamentami biznesowymi powrót na właściwą trajektorię biznesową w dłuższym i  zrelaksowanym terminie (np. 5 lat). Dostępne na komercyjnym rynku kredyty obrotowe udzielane są z max. 12 miesięcznym okresem spłaty (sporadycznie na 24 miesiące), a finansowanie musi być jednorazowo spłacone lub jest rolowane na kolejny 12/24 miesięczny termin za zgodą instytucji finansowej;

– Polityka Nowej Szansy: prawdopodobnie jedyne na rynku finansowanie procesu restrukturyzacji od momentu jego inicjacji poprzez przygotowanie i wdrożenie planu restrukturyzacyjnego, mającego na celu wyeliminowanie sytuacji kryzysowej;

Opcjonalne, za zgodą klienta wejście do struktury własnościowej przedsiębiorstwa poprzez konwersję długu na akcje/udziały w przypadku problemów ze spłatą zobowiązania, jako alternatywa do sanacji/upadłości, w ramach poszukiwania synergii (operacyjnych/przychodowych/kosztowych), z kontrolowanymi pośrednio i bezpośrednio spółkami Grupy Kapitałowej ARP – proponowane rozwiązanie jest mixem finansowania dłużnego i podejścia stosowanego przez fundusz Venture Capital;

– Pożyczka na spłatę rat kredytów inwestycyjnych: przygotowywana obecnie pod egidą Związku Banków Polskich, we współpracy z czołowymi instytucjami bankowymi, która koncepcyjnie otwiera funkcjonujące umowy kredytowe, finansując przez okres max. 12 miesięcy raty kapitałowo-odsetkowe, żeby po okresie ich spłaty zakończyć trójstronną współpracę i pozostawić bank i klienta razem do końca spłaty kredytu inwestycyjnego;

Czytaj także: Pożyczka na spłatę zobowiązań leasingowych, oferta dla firm autokarowych

Oferta leasingu maszyn i urządzeń: (kat. C i D w nomenklaturze leasingowej) czyli przedmiotów niepreferowanych przez komercyjne instytucje leasingowe, w której główną uwagę przykładamy do analizy przyszłej zdolności zapłaty rat leasingowych, a nie wartości egzekucyjnej/rezydualnej przedmiotu leasingu;

– Finansowanie sektorowe: w wypadku ARP Leasing sp. z o.o. (ARPL) sektora przewozów autokarowych i sektora przewozów towarowych;

Refinansowanie istniejących leasingów z karencją i możliwością wydłużenia ponadnormatywnego okresu spłaty w ramach #REMaszyneria;

 – Proces dokumentacyjny: przy zawieraniu umów leasingowych przez ARPL, gdzie jako pierwszy w Polsce podmiot leasingowy po publikacji Ustawy o szczególnych instrumentach nabył prawo do zawierania umów w formie dokumentowej (np. za pomocą epuap).

Wspomniane inicjatywy (jedne z szeregu innowacyjnych w ofercie ARP), w założeniu mają wspomóc przedsiębiorców w dostępie do płynności krótko- i średnioterminowej, podtrzymać możliwość współfinansowania przez instytucje finansowe funkcjonujące w reżimie prawa bankowego, w realiach spowolnienia gospodarczego wywołanego epidemią bez konieczności wypowiadania istniejących umów kredytowych, ale także wykreować impuls w celu ożywienia gospodarki postpandemicznej.

Rolą ARP jest także inspiracja sektora finansowego do szukania nowych rozwiązań finansowych uwzględniających specyficzną w danym momencie sytuację gospodarczą, potrzeby płynnościowe klientów, realizację ich ambicji inwestycyjnych w sprzyjającym temu czasie, i finalnie przygotowanie modeli biznesowych uwzględniających niezakłócony przepływ kapitału w sytuacji stresowej.   

Prof. nadzw. dr Konrad Trzonkowski,

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu,

Dyrektor Zarządzający Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Executive Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym w renomowanych instytucjach finansowych tj. HSBC, Santander, BNP Paribas, wykładowca akademicki, członek rad nadzorczych, autor wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, finansowej i marketingowej.

Źródło: aleBank.pl