Innowacyjne finansowanie energii odnawialnej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.pb.01.250xPKO Bank Polski współfinansuje projekt dwóch odrębnych, lądowych farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce, w Tychowie i Kukini. Na mocy podpisanej umowy udzielił realizującej inwestycję spółce Megawatt OMS kredytu w konsorcjum z EBOiR. Projekt ten jest jednocześnie pierwszą w kraju inwestycją funduszu Marguerite, w który Bank jest zaangażowany kapitałowo jako jeden z tzw. "core sponsorów".

Udziałowcami spółki Megawatt OMS – właściciela i operatora farm w Tychowie i Kukini – jest Fundusz Marguerite, wraz z RP Global, austriacką grupą inwestującą w energię odnawialną (udziały rozkładają się odpowiednio 49,99 proc. i 50,01 proc.). Dodatkowo na mocy podpisanej umowy PKO Bank Polski i EBOiR udzieliły Spółce kredytu w wysokości 554,5 mln złotych na budowę elektrowni wiatrowej w Kukini oraz refinansowanie inwestycji związanej z farmą w Tychowie, z równym udziałem w kredytowaniu.

– Angażując się w projekt, PKO Bank Polski przeprowadził jedną z najbardziej skomplikowanych, strukturyzowanych transakcji na naszym rynku. Jest to jeden z niewielu przykładów finansowania inwestycji infrastrukturalnej kredytem konsorcjalnym, w ramach project finance, przy jednoczesnym zaangażowaniu kapitałowym funduszu. PKO Bank Polski wsparł ten projekt nie tylko dzięki swojej wyjątkowej sile kapitałowej, jako bank finansujący, ale też poprzez unikalne kompetencje i doświadczenie zespołu. Ponadto, jako jedyny Bank w Polsce mamy dostęp do unikalnego funduszu kapitałowego, jakim jest Marguerite, dlatego możemy także finansować transakcje o skali nieosiągalnej dla innych – mówi Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za obszar bankowości inwestycyjnej.

– Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest silnie zaangażowany w proces dekarbonizacji polskiej gospodarki. Projekty związane z energią odnawialną, takie jak farmy wiatrowe w Kukini i Tychowie, mogą stopniowo pomóc Polsce osiągnąć cele unijne, są również przyjazne środowisku. Finansowanie farmy w Kukini daje EBOiR całkowite zaangażowanie w inwestycje w zrównoważoną energię rzędu 10 miliardów euro. Dodatkowo EBOiR będzie kontynuował wspieranie energii odnawialnej w Polsce i w innych krajach, poprzez długoterminowe finansowanie, które nie jest łatwo dostępne na rynku – mówi Lucyna Stańczak, Country Director Poland w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

Bank pozytywnie ocenił projekt z uwagi na bardzo dobre wyniki badań wietrzności, potwierdzone również rezultatami osiąganymi przez już funkcjonującą w tym obszarze farmę wiatrową tego inwestora i doświadczenie w realizacji i eksploatacji farm w Polsce i na świecie. Dodatkowo inwestor ma już zawarte umowy przyłączeniowe z operatorem sieci.

– Ta transakcja dała unikalną możliwość inwestowania łącznie w działającą na dużą skalę farmę wiatrową i gotową do wybudowania farmę, wraz z doświadczonym, niezależnym inwestorem – podkreśla Nicolás Merigó, Prezes Zarządu Funduszu Marguerite.

– We współpracy z funduszem Marguerite, finansującymi bankami EBOiR i PKO Bankiem Polskim oraz dostawcą turbin Enercon byliśmy w stanie przyciągnąć najlepszych graczy w branży. Pozwoliło to na sfinalizowanie skomplikowanej i trudnej transakcji, jedynej tego rodzaju realizowanej w 2012 r. w Polsce, przy trudnej sytuacji prawnej. W związku z tym partnerzy mogą w pełni polegać na reputacji Polski jako kraju stabilnego i przyjaznego inwestorom. Polska prawdopodobnie pozostanie centrum naszych działań inwestycyjnych ze względu na jej dogodne warunki inwestycyjne – mówi Gerhard Matzinger, Prezes RP Global Group

Zespół elektrowni wiatrowych Tychowo zlokalizowany jest na obszarze gminy Sławno, niedaleko Słupska. Inwestycja obejmuje 20 elektrowni wiatrowych typu Nordex N90/2500 LS WTG o mocy 2,5 MW każda i łącznej mocy nominalnej 50 MW. Elektrownia produkuje energię elektryczną od grudnia 2010 r.

Zespół elektrowni wiatrowych Kukinia o całkowitej mocy nominalnej 54 MW zlokalizowany będzie na obszarze gminy Ustronie Morskie. Przewidywany czas budowy farmy to ok. 15 miesięcy (począwszy od września 2012 r. do grudnia 2013 r.). Zostanie on podzielony na dwie fazy, tj. fazę I obejmującą budowę 14 turbin oraz fazę II obejmującą budowę 9 turbin.

Łączna moc obu elektrowni wynosić będzie 104 MW. Na całym polskim rynku zainstalowanych jest obecnie 1968,305 MW (stan na dzień 31.03.2012 r.) działającej, odnawialnej energii wiatrowej. PKO Bank Polski, finansując projekt farm, zyskał ponad 5 proc. udział w tym rynku i umocnił swoją pozycję czołowego banku finansującego energetykę odnawialną.

Fundusz Margeurite (2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure) jest pierwszym w historii Unii Europejskiej przykładem paneuropejskiego modelu finansowania projektów infrastrukturalnych opartego o konsensus czołowych instytucji finansowych i rządów krajów pod egidą liderów najważniejszych instytucji wspólnotowych – Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Co więcej, obie te instytucje zdecydowały się na kapitałowe wsparcie przedsięwzięcia, podkreślając tym samym jego istotną rolę w dalszym rozwoju wspólnoty i realizacji celów inwestycyjnych Funduszu Marguerite. Strategia Funduszu przewiduje finansowanie inwestycji sektora energetycznego i transportowego we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej.

PKO Bank Polski jest jednym z głównych akcjonariuszy funduszu, mającym status tzw. „core sponsora”, z zaangażowaniem 100 mln euro. Pozostali udziałowcy strategiczni Funduszu to wiodące narodowe instytucje finansowe: Caisse des Dépots et Consignations (CDC) – (Francja), Cassa Depositi e prestiti (CDP) – (Włochy), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) – (Niemcy) Instituto de Credito Oficial (ICO) – (Hiszpania) oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

Dodatkowo przy każdej inwestycji Funduszu realizowanej w Polsce, PKO Bank Polski będzie bankiem współkredytującym. Poza elektrowniami wiatrowymi, Fundusz pracuje w tej chwili nad projektem spalarni śmieci w Poznaniu oraz lotniska w jednym z dużych polskich miast.

Źródło: www.pkobp.pl