ING Bank Śląski informuje o planowej zmianie na stanowisku prezesa zarządu

ING Bank Śląski informuje o planowej zmianie na stanowisku prezesa zarządu
Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego, na posiedzeniu 11 kwietnia 2024 roku, podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego. Powyższa decyzja została podjęta w związku z wygaśnięciem w 2025 roku mandatu Brunona Bartkiewicza, po zakończeniu jego obecnej kadencji na stanowisku prezesa zarządu, napisano w informacji prasowej banku.

Brunon Bartkiewicz sprawuje tę funkcję od 2016 roku.

Proces rekrutacji przebiegać będzie z uwzględnieniem planu sukcesji na stanowisko Prezesa Zarządu na zasadach określonych w obowiązującej w Banku Polityce powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Zarządu ING Banku Śląskiego S.A

Brunon Bartkiewicz jest związany z ING od ponad 30 lat

W 1991 roku rozpoczął pracę w Banku Śląskim. W styczniu 1994 roku Grupa ING została strategicznym inwestorem w Banku Śląskim. W tym roku objął stanowisko pierwszego wiceprezesa pełniącego obowiązki prezesa. Rok później został prezesem zarządu Banku Śląskiego. W 2000 roku objął stanowisko dyrektora generalnego oraz członka zarządu ING Direct NV.

Po czterech latach wrócił na stanowisko prezesa do ING Banku Śląskiego. W 2010 roku ponownie przeszedł do centrali ING, gdzie został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in.  odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii.

Następnie nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. W 2014 został Chief Innovation Officer w Grupie ING. W 2016 roku wrócił na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego. 

Brunon Bartkiewicz ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH), gdzie w latach osiemdziesiątych był pracownikiem naukowym. Brał udział w szkoleniach z zakresu zarządzania i bankowości m.in. CEDEP – Insead France oraz Executive Program at the Graduate School of Business na Stanford University

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 33,35 zł na akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe banku oraz dokonało podziału zysku. W 2023 roku skonsolidowany zysk netto wyniósł ponad 4,4 mld zł, co jest najwyższym poziomem w historii ING Banku Śląskiego. W porównaniu z poprzednim rokiem wynik netto był wyższy o blisko 160%, napisano w kolejnej informacji prasowej banku.

Akcjonariusze na ZWZ podjęli decyzję o przeznaczeniu na dywidendę łącznie 4,3 mld zł, w tym 3,3 mld zł (75%) ubiegłorocznego zysku netto oraz dodatkowo 1 mld zł z kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel. Oznacza to, że na jedną akcję banku przypadnie do wypłaty 33,35 zł.

Termin nabycia prawa do dywidendy został ustalony na 17 kwietnia br. Jej wypłata nastąpi 6 maja br.

Akcjonariusze powołali do Rady Nadzorczej nowych członków

Zgodnie z porządkiem obrad akcjonariusze udzieli członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku. ZWZ powołało również Radę Nadzorczą na nową czteroletnią kadencję.

Jej skład zwiększono do 9 członków z poprzednich 8. Do Rady Nadzorczej zostały powołane trzy nowe osoby: Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, Arkadiusz Krasowski oraz Serge Offers.

Dołączyły one do Stephena Creese, Doroty Dobija, Małgorzaty Kołakowskiej, Moniki Marcinkowskiej, Hansa De Munck, Michała Szczurka, dotychczas zasiadających w Radzie Nadzorczej ING Banku Śląskiego.

Źródło: ING Bank Śląski S.A. / ING