ING Bank Śląski zwiększył zysk netto o 40 proc.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

ingbankslaski.01.100xW pierwszym półroczu 2010 r. skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wzrósł do 369,1 mln zł, czyli o 40 proc. w porównaniu z 263,5 mln zł osiągniętymi przed rokiem - podał bank w komunikacie.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za I półrocze 2010 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r:

 • przychody ogółem wzrosły o 8 proc. do 1336,8 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 7 proc. do 793,7 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 9 proc. do 543,1 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 37 proc. do 455,7 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 40 proc. i wyniósł 369,1 mln zł,
 • zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 14,3 proc.,
 • wskaźnik koszty/dochody wyniósł 59 proc. w porównaniu z 60 proc. w I półroczu 2009 r.,
 • udział kredytów zagrożonych wyniósł 4,6 proc. w porównaniu ze średnią dla banków w wysokości 8 proc. (dane dla rynku na koniec maja br.),
 • skonsolidowany wskaźnik wypłacalności na bezpiecznym poziomie 12,6 proc.

Jak podano w komunikacie, na koniec czerwca br. udział banku w rynku nowej sprzedaży kredytów mieszkaniowych wzrósł do poziomu 9,7 proc. Natomiast kampania „Internetowi nie płacą, bo wszystko robią sami” zwiększyła liczbę rachunków ING Direct do 610 tysięcy z 292 tysięcy rok temu. Bank utrzymuje silną pozycję na rynku usług finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego. W minionym półroczu ze 194 ogłoszonych przetargów wygrał 118, a ich wartość wyniosła 676 mln zł. Dzięki tym transakcjom udział banku w finansowaniu tego sektora zwiększył się do 8,7 proc. z 4,7 proc. przed rokiem.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I półroczu 2010 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • wzrost wartości kredytów o 13 proc. do 29,1 mld zł:
 • kredyty dla klientów detalicznych – wzrost o 29 proc. do 11 mld zł, w tym 35-proc. wzrost kredytów hipotecznych do 7,1 mld zł,
 • kredyty dla klientów segmentu średnich i dużych firm – wzrost o 23 proc. do 10,6 mld zł,
 • wzrost wartości środków powierzonych przez klientów o 6 proc. do 52 mld zł (w tym wzrost wartości funduszy inwestycyjnych o 92 proc. do 5,3 mld zł),
 • wzrost liczby klientów o 183 tys. do 2,87 mln,
 • wzrost liczby rachunków bieżących o 219 tys. do 1 788 tys. (w tym 610 tys. kont Direct),
 • wzrost liczby kont oszczędnościowych OKO o 165 tys. do ponad 2 mln.