Informatyczne systemy zarządzania: Szybki zwrot z inwestycji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Przemyślane rozwiązania Business Intelligence przynoszą wymierne korzyści w krótkim czasie. A samo ich wdrożenie może wymagać jedynie niewielkich nakładów.

Tomasz Rogucki
Sebastian Stygar

Oczekujesz sukcesów? Dowiedz się zatem czym dysponujesz i wykorzystaj to. Teraz jest to łatwiejsze! Potencjalne korzyści biznesowe, które można osiągnąć dzięki wykorzystaniu rozwiązań typu Business Intelligence (BI) są bardzo obiecujące. Decyzje podejmowane dzięki dokładnym i aktualnym informacjom dostarczanym przez BI pomagają zwiększać sprzedaż, poprawiać jakość świadczonych usług i ograniczać koszty działalności.

Dotychczas stosunkowo niewiele przedsiębiorstw starało się określić prognozowany zwrot z inwestycji przed przystąpieniem do realizacji wdrożenia. Jeszcze mniej dokonywało oceny rzeczywistego zwrotu z inwestycji, osiągniętego po zakończeniu projektu. Wraz z oznakami spowolnienia gospodarczego zarządy zaczynają jednak wymagać, aby inicjatywy BI były poddawane takim samym kryteriom kwalifikacji, jak przedsięwzięcia z innych dziedzin.

Właściwy dobór projektów

Największe szanse na realizację mają te projekty, które przynoszą jasno określony zwrot z inwestycji w krótkim czasie. Najlepiej, aby okres spłaty nie przekraczał jednego roku. Optymalnie nakreślony zakres prac łączy wymierne korzyści biznesowe z obniżaniem kosztów funkcjonowania rozwiązań. Takie podejście umożliwia klarowne wykazanie zwrotu z inwestycji, to zaś ułatwia uzyskanie przychylności ze strony sponsorów projektu. Jednocześnie inicjatywa będzie się cieszyć poparciem i zaangażowaniem użytkowników biznesowych. Praktyczne doświadczenie pozwala nam wyróżnić pięć sposobów, które umożliwiają osiągnięcie najszybszego zwrotu z inwestycji w BI. Są to:

 • uproszczenie architektury rozwiązań,
 • automatyzacja kontroli kosztów,
 • wykorzystanie narzędzi open source,
 • relokacja do tańszych lokalizacji (ang. offshoring),
 • analiza wykorzystania systemów BI.

W określonych warunkach wszystkie z nich przynoszą zwrot z inwestycji rzędu od 100 do 600 proc., zaś okres spłaty nie przekracza jednego roku.

Proste rozwiązania

Najlepsze są proste rozwiązania. Ta zasada sprawdza się również w przypadku systemów BI. Szukając oszczędności, warto się przyjrzeć architekturze rozwiązań w naszej organizacji. Chodzi tu zarówno o pojedyncze systemy, jak i architekturę ogólnokorporacyjną.

Działy IT pracują w warunkach ciągłych zmian otoczenia oraz rosnącej złożoności danych i systemów. Zespoły zajmujące się systemami BI znajdują się pod ciągłą presją szybkiego dostarczenia rozwiązań dostosowanych do nowych realiów biznesowych. W takim środowisku większość instytucji finansowych traci kontrolę nad integracją danych. W efekcie dobudowywania kolejnych interfejsów pomiędzy aplikacjami przez niezależne zespoły projektowe, powstaje chaos integracyjny. Powszechnymi problemami stają się: pojawianie się zduplikowanych systemów, wysoki koszt i długi czas potrzebny na implementację zmian oraz, co najgorsze, niestabilność bieżących procesów operacyjnych instytucji spowodowana wprowadzaniem zmian bez rzetelnej analizy ich skutków.

Uproszczenie istniejących rozwiązań oraz standaryzacja stosowanego oprogramowania przynoszą natychmiastowe oszczędności. Niższe są koszty wsparcia oraz dostosowywania systemów do pojawiających się nowych potrzeb. Wybór standardowego i ograniczonego zestawu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI