Informatyczne systemy zarządzania: Inwestycja w talent

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Potrzeba zarządzaniem talentami zrodziła się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. ubiegłego wieku. Była reakcją na niezwykle intensywne zmiany, jakie miały miejsce w tamtym czasie w gospodarce i jej otoczeniu.

Bożena Wasiak

Jeszcze trzy lata temu wielu dyrektorów personalnych, reprezentujących największe przedsiębiorstwa, przewidywało, że w ciągu najbliższych kilku lat zarządzanie talentami zyska na znaczeniu. Doświadczenia krajów rozwiniętych wskazują, że problem ludzi uzdolnionych, liderów organizacji, staje się wielkim wyzwaniem. Jak twierdzi prof. Tadeusz Listwan, częściej ludzie niż finanse, a zwłaszcza brak utalentowanej kadry, stają się ograniczeniem rozwoju firm. Ponadnarodowe koncerny, powszechna informatyzacja, oparcie gospodarki o informację i wiedzę wymuszają potrzebę „wyłuskania diamentów”. W wielu firmach trwają poszukiwania ludzi utalentowanych, którzy dobrze odnajdą się w dynamicznej rzeczywistości i poprowadzą do kolejnych zwycięstw wielką korporację lub niedużą firmę. W Polsce wiele instytucji finansowych uruchomiło projekty zarządzanie talentami, niestety zdarza się, że wydatki na ten cel to pierwsze koszty, na których oszczędza się wtedy, gdy sytuacja w organizacji staje się niestabilna.

Kim jest talent?

Istnieje wiele koncepcji i teorii podejmujących próbę wyjaśnienia fenomenu zdolności człowieka. Zgodnie z najczęściej cytowanym współczesnym modelem zdolności człowieka, tzw. „Modelem triady” – wg Josepha Renzulliego – talent tworzą trzy podstawowe zespoły cech:

 • Ponadprzeciętne zdolności, obejmujące:
 • – ogólne zdolności – podwyższony potencjał intelektualny,

  – zdolności specyficzne – dotyczące konkretnych dziedzin.

 • Twórczość, tj. oryginalność, nowość, płynność i giętkość myślenia, podejmowanie nowych i niekonwencjonalnych problemów, otwartość na wieloznaczność i niepewność, podejmowanie ryzyka, wrażliwość i bogata emocjonalność.
 • Zaangażowanie w pracę, tj. dyscyplina wewnętrzna, wytrwałość w dążeniu do celu, pracowitość, wytrzymałość, fascynacja pracą, skłonność do poświęceń, wiara we własne możliwości.

Coaching pomaga ustalić właściwen cele, czyli takie, które są zgodne z indywidualnym systemem wartości i osobistą wizją przyszłości.

Wskazane grupy czynników muszą występować jednocześnie bo tylko wtedy, współtworzą jednostkę określaną jako talent. „Każdy, kto jest twórczy, jest zdolny. Natomiast nie każdy, kto jest zdolny, jest twórczy”. Właśnie to twórczość, może okazać się cechą wiodącą. W czasach aktywnych przemian gospodarczych trudności, z którymi musi zmagać się menadżer mogą być interpretowane w różny sposób. Dla jednych mają one wymiar katastrofy, porównywalnej do tsunami, którą trzeba przeczekać – ograniczając działania. Dla innych są okazją do odkrycia zupełnie nowych możliwości biznesowych.

Promowanie najzdolniejszych

Zarządzanie talentami jest zbiorem działań odnoszących się do ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI